Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Σχεδιάζοντας προγράμματα κατάρτισης στοχευμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους εργαζόμενους σας να γίνουν αποδοτικότεροι στην εργασία τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και η κατάρτιση εργαζομένων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, στις δικές της ανάγκες με στόχο την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν.

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η Epsilon Net, με το αναγνωρισμένο κύρος της, το ευρύ δίκτυο συνεργασιών της και τη μακροχρόνια εμπειρία της στον χώρο της Εταιρικής Εκπαίδευσης, μπορεί να επιλέξει το αποτελεσματικότερο για εσάς Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Στόχος μας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Προσωπικής Εξέλιξης των Στελεχών για κάθε Οργανισμό. Επιδίωξή μας η καινοτομία και ο προσανατολισμός στις πραγματικές ανάγκες των Εκπαιδευομένων.

Είμαστε βέβαιοι ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σχεδιάσουμε με τη δική σας πάντα αποφασιστική συνδρομή, θα συντελέσει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου συνεχούς βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιχείρησής σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα επιλέξετε, αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο project.

Οργανώνεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται tailor made σε στενή συνεργασία με την Διοίκηση της επιχείρησης, αξιολογώντας τις εξειδικευμένες ανάγκες των στελεχών της και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

Υλοποιείται στο χώρο και σε χρόνο που εσείς επιλέγετε.

Κόστος της εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι ΛΑΕΚ 0,06% – ΟΑΕΔ.

Γίνεται follow up μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου, καθώς και αξιολόγηση υπό την έμπειρη καθοδήγηση του εισηγητή.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ