Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

H Epsilon Training προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συνεργάσια με τον A.I.A, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και την Microsoft.

Epsilon Net είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που ενισχύει και υποστηρίζει κάθε βήμα του εκπαιδευόμενου με σκοπό να τον οδηγήσει στην επιτυχία. Η Epsilon Net υλοποιεί από το 2002 ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, με εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα και διεθνή πιστοποίηση από τον οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) προσφέροντας στην ελληνική αγορά τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης αναγνωρισμένης αξίας και υψηλού διεθνούς κύρους.

 

Η συνεργασία της Epsilon Net με το Ε.Κ.Π.Α ξεκίνησε το 2010 στηρίζοντας τα προγράμματα Financial Accounting (FA) και Financial Accounting by Distance Learning (FA Distance). και το 2015 με το πρόγραμμα Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και μοιράζει άμεσα γνώση και ανάλυση με βάση τα νέα δεδομένα, με προορισμό την εφαρμογή τους στις καθημερινές εργασίες σε πλήθος επαγγελματιών.

Το 2022, ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την πιστοποίηση της Epsilon Training (της επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) από την Microsoft, ως επίσημου φορέα Τεχνικής Εκπαίδευσης «Microsoft Partner». Η σημαντική αναγνώριση, αφορά την παροχή Πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft,