Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Από 1996 που ξεκινήσαμε και μέχρι σήμερα μας διακρίνει το πάθος για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στο να μοιραστούμε την γνώση και την εμπειρία μας απλόχερα. Ως εταιρία τεχνολογίας, Η Epsilon Net συνεχώς εξελίσσεται. Δε θα μπορούσε επομένως το κομμάτι της εκπαίδευσης να παραμένει στάσιμο. Παρακολουθούμε και ακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν τα νέα σκηνικά στο χώρο της οικονομίας και μεταλαμπαδεύουμε απλόχερα τη γνώση μας.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους σπουδαστές τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις στην καθημερινή τους εργασία ή να χρησιμοποιήσουν τους παρεχόμενους τίτλους ως εφόδιο για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Επίσης, επιδιώκουμε πάντα να προσφέρουμε στους εισηγητές την υποστήριξη που απαιτείται, ώστε να εμπνέονται στο διδακτικό τους έργο που παραμένει και το μεγαλύτερο ζητούμενο της συνεχούς μας προσπάθειας.