Διεθνείς Συνεργασίες

A.I.A.

Η Epsilon Net από το 2000 και μετά έχει επιτύχει συνεργασίες με παγκόσμιους φορείς και ιδρύματα. Η αρχή έγινε με τον την Ένωση Διεθνών Λογιστών Μ. Βρετανίας, ΑΙΑ (Association of International Accountants) ο οποίος ορίζει την Epsilon Net ως αποκλειστικό πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Η συνεργασία με τον οργανισμό European Professional Training Center (EUPRO) και η εποπτεία της Ένωσης Διεθνών Λογιστών – A.I.A. της Μ. Βρετανίας, κάνουν τη διαφορά στους τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης της Epsilon Net Training η οποία εγγυάται την πλέον ολοκληρωμένη και ουσιαστική εξειδίκευση, με κορυφαίο επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 75%.

Οι τίτλοι που παρέχονται είναι:

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Diploma in Advanced Taxation
  • Auditing & Internal Review
  • Management Accounting and Costing (M.A.C.)

University of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το βραβείο απονέμεται στα Πανεπιστήμια που σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, στην συνολική εμπειρία μάθησης και στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι φοιτητές τους.

Μέσω της συνεργασίας με το University of Northampton και την άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω του γραφείο δικτύωσης και σταδιοδρομίας Εvresis, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι:

1. MSc Computing (Ιnternet Τechnology & Security)
2. MA International Hotel Management
3. MBA
4. MA Human Resources
5. MSc Accounting and Finance
6. BA International Tourism Management
7. BA Business Studies

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: https://www.northampton.ac.uk/

Microsoft

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την πιστοποίηση της Epsilon Training (της επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) στο ευρύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών συνεργατών της Microsoft. Η σημαντική αναγνώριση, αφορά την παροχή Πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft, όπως: 

Azure, SQL Server, SharePoint Server, Windows Server, Exchange Server, Microsoft Security, Visual Studio, Office 365. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, αποτελεί κομβικό σημείο στην στρατηγική του Ομίλου για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εμπειρίας & τεχνογνωσίας των στελεχών του και την συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του στα πεδία της καινοτομίας και την ανάπτυξης. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα υλοποιούνται από πιστοποιημένους εισηγητές Microsoft Certified Trainers (MCTs), απευθύνονται σε επαγγελματίες ITs, Developers στην Ελλάδα & στην Κύπρο αλλά και σε στελέχη που θέλουν να εξελιχθούν στους σχετικούς τομείς της τεχνολογίας. 

Παράλληλος στόχος της Epsilon Training είναι η σταδιακή ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνολικά για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα λαμβάνουν το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό Microsoft Official Courseware (MOC) και θα αξιοποιούν πρακτικά τα Online Labs του Microsoft Official Courseware.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγείται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποιητικό παρακολούθησης, (Microsoft Partner Network Student Certificate) ενώ μετά την ολοκλήρωση του σχετικού κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω εξεταστικής διαδικασίας, την αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση της Microsoft. 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούν να υλοποιηθούν δια ζώσης, μέσω των δύο εκπαιδευτικών κέντρων που διαθέτει ο Όμιλος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και online, μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.

 
 

Ε.Κ.Π.Α.

Στην συνέχεια το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την Epsilon Net σε μακροχρόνια προγράμματα παρέχοντας πιστοποιημένους τίτλους σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών αφορούν τον κλάδο της λογιστικής εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τον λογιστή, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, φοιτητή απλουστεύοντας την καθημερινότητα του και κρατώντας τον ενήμερο για όλες τις εξελίξεις.

Οι τίτλοι που παρέχονται είναι:

  • Financial Accounting (FA)
  • Financial Accounting by Distance (FA by Distance)
  • Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)