Εργατικά – Ασφαλιστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλα τα μαθήματα των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων πραγματοποιούνται με πλήρη ανάλυση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, με συμπλήρωση όλων των εντύπων ,  αναλύοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα άρθρα των σχετικών νόμων. Έχουν σαν κύριο στόχο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το σύνολο των εργατικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης προσωπικού και να κατανοήσουν το εύρος των δραστηριοτήτων του υπεύθυνου προσωπικού.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
  • Ενδοεπιχειρησιακή Σύμβαση – Ένωση Προσώπων
  • Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία. Όλες οι αλλαγές στη Νομοθεσία. Αρμοδιότητες Υπαλλήλου Μισθοδοσίας. Νέες μορφές απασχόλησης σε περίοδο κρίσης.
  • Πρακτικό Γραφείο Μισθοδοσίας
  • Εργατικά Τραπεζών
  • Οι Εργασιακές Αλλαγές στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
  • Μισθοδοσία και Μισθοδοτική Πολιτική για Μείωση Κόστους Επιχειρήσεων
  • Οι Εργασιακές Σχέσεις στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
  • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία