Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την καθημερινή εργασιακή πρακτική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο εκπαίδευσης και εφαρμογών λογιστικής, ο Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης και απόκτησης εμπειρίας με τίτλο

Financial Accounting (FA)

Η σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι το δυνατό σημείου του προγράμματος FA. Η  Epsilon Net γνωρίζει την αγορά αποδεικνύοντας το με την παροχή προγραμμάτων πληροφορικής για λογιστές και φοροτεχνικούς, με την επιστημονική ομάδα που απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις του κλάδου και την εμπειρία στην εκπαίδευση πάνω 20 χρόνια. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω με την εγκυρότητα στη γνώση που προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ενίσχυση του βιογραφικού σας και το προβάδισμα σας κατά την εύρεση εργασίας είναι γεγονός.

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται σε χώρους εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α., με εισηγητές μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, με έγκριση από το Ε.Κ.Π.Α. με πλούσια διδακτική εμπειρία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον κατάλληλο προσανατολισμό και την απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας με την καθημερινή εργασιακή πρακτική, καθώς επίσης και η σύνδεση του με την αγορά εργασίας & τις επαγγελματικές απαιτήσεις για εξειδικευμένα στελέχη από λογιστήρια, λογιστικά γραφεία και οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται έπειτα από εξετάσεις του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και εφαρμογών Λογιστικής του ΕΚΠΑ.

Το επαγγελματικό Φορολογικό και Λογιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Financial Accounting έχει διάρκεια εξήντα (60) ώρες και διεξάγεται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις τόσο στην ΑΘΗΝΑ, όσο και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σε τετράωρες εισηγήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία πληροφορικής & υψηλής τεχνολογίας EPSILON NET, η οποία υποστηρίζει 20.000 εταιρείες και λογιστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., καθώς και Στελέχη Επιχειρήσεων με σχετική εμπειρία. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Γενική Λογιστική (διάρκειας 24 ωρών)

 • Ανάλυση του σχεδίου λογαριασμών (περιεχόμενο λογαριασμών, ερμηνεία, Επίπτωση και σύνδεση με Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις)
 • Ανάλυση προσαρμογών του Σχεδίου Λογαριασμών για τις ανάγκες των Ε.Λ.Π
 • Λογιστικές εγγραφές όλων των συναλλαγών επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία – πρακτικά παραδείγματα (Αγορές, πωλήσεις, έσοδα, έξοδα, πάγια, απαιτήσεις και διαθέσιμα, υποχρεώσεις, Ίδια Κεφάλαια)
 • Διάκριση εννοιών, σημεία που χρήζουν προσοχής, ασκήσεις στην αίθουσα, ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση στο σπίτι
 • Βασικά θέματα Φ.Π.Α. – συμπλήρωση δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Εξοικείωση με το λογισμικό πρόγραμμα λογιστικής διαχείρισης της Epsilon Net

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Κλείσιμο Ισολογισμού (διάρκειας 12 ωρών)

 • Εργασίες προετοιμασίας και ελέγχου για το κλείσιμο της χρήσης
 • Πίνακας διαφορών Λογιστικής Αξίας – Φορολογικής Βάσης
 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές και λοιπές επιχειρήσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης)
 • Υπολογισμός φόρου εισοδήματος και χειρισμός κονδυλίων διάθεσης κερδών

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Εισαγωγή στη Φορολογία Εισοδήματος (διάρκειας 12 ωρών)

 • Συμπλήρωση εντύπων Ε3, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Φορολογία Νομικών Προσώπων – συμπλήρωση εντύπου Ν
 • Φορολογία Φυσικών Προσώπων – συμπλήρωση εντύπου Ε1, Ε2, Ε9

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Μισθοδοσία & Εργατικά (διάρκειας 12 ωρών)

 • Εκμάθηση εξαγωγής μισθοδοσίας
 • Βασικά Εργατικά θέματα
 • Βασικά Ασφαλιστικά θέματα
 • Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΑ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν βιβλία που καλύπτουν πλήρως τη διδακτέα ύλη καθώς και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, όπου χρειάζεται. Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Κ.Π.Α.. Τα βιβλία και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η μέθοδος εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία της πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου και περιλαμβάνουν:

 • Πραγματικά λογιστικά γεγονότα και εγγραφές
 • Παρουσιάσεις σε power point ή ειδικές διδακτικές διαφάνειες
 • Case Studies με πραγματικά γεγονότα
 • Φακέλους μελέτης με θεωρητικές σημειώσεις & πρακτικά παραδείγματα
 • Ασκήσεις στο σπίτι πάνω σε ειδικό λογισμικό που διατίθεται δωρεάν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ