Πληροφορική For end – Users

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος των προγραμμάτων είναι η αρχική εξοικείωση αρχάριων χρηστών με τους υπολογιστές αλλά και η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν με κάποια από τις ευρέως διαδεδομένες και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σπουδών πληροφορικής. Η Εκπαίδευση των Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής τελικών χρηστών (εφαρμογών γραφείου), απευθύνεται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

MICROSOFT For end – Users
 • Microsoft Power BI Desktop
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Access
 • Microsoft Outlooκ
 • Microsoft Visio
DESIGN, WEB & SOCIAL MEDIA
 • Autocad
 • Joomla
 • WordPress
 • Search Engine Optimization (SEO) – Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης
 • Internet Marketing και Social Media
 • E-Commerce – Ηλεκτρονικό Εμπόριο