Προσαρμοσμένα Ειδικά Θέματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μεθοδολογία συνεργασίας μας στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η στενή παρακολούθηση των έργων σε όλες τις φάσεις και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποδεικνύεται μέσα από την επικοινωνία, το προσωπικό ενδιαφέρον και το σχεδιασμό προγραμμάτων και την προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες των συνεργατών μας.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Αποτελεσματική Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής
  • Εισαγωγές – Εξαγωγές – Τεχνικές & Πρακτικές Διεθνούς Εμπορίου
  • Logistics Management – Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθηκών  (Inventory Control & Warehousing)
  • Βusiness English
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
  • Πυρασφάλεια
  • Νομικά για μη Νομικούς
  • Διαγωνισμοί Προμηθειών Δημοσίου