University of Northampton

University of Northampton

Το University of Northampton έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία (Gold in the Government’s Teaching Excellence Framework TEF), η υψηλότερη βαθμολογία και κατάκτηση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα! Το βραβείο απονέμεται στα Πανεπιστήμια που σημειώνουν αριστεία και εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, στην συνολική εμπειρία μάθησης και στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι φοιτητές τους.

Μέσω της συνεργασίας με το University of Northampton και την άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω του γραφείο δικτύωσης και σταδιοδρομίας Εvresis, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα Diplomas που προσφέρονται είναι:

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: https://www.northampton.ac.uk/