Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εργαστήριο εκπαίδευσης και εφαρμογών λογιστικής, ο Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης