Φορολογικά - Λογιστικά

Διημερίδα Επίκαιρων Φορολογικών και Εργατικών Θεμάτων
Εργασίες Τέλους Χρήσεως 2023
Πόθεν Έσχες – Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης
Λύση και Εκκαθάριση Επιχειρήσεων
ΦΠΑ στη Διασυνοριακή παροχή Υπηρεσιών
Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Φορολογικός Σχεδιασμός
myDATA – Υποχρεώσεις 2023 και Διαδικασία κλεισίματος 2022
Financial Control – Οικονομικός Έλεγχος