ΕΛΠ – Χορήγηση Πιστοποιητικού

Πιστοποίηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα – Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης – Σύνδεση με την αγορά εργασίας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφόσον οι παρουσίες τους καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η αξιολόγηση των γνώσεων γίνεται έπειτα από εξετάσεις του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και εφαρμογών Λογιστικής του ΕΚΠΑ.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιλέξει να πάρει μέρος στην αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία και επιτύχει, τότε του χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.).

Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο & Μάιο) και μπορεί να πάρει μέρος όποιος αιτηθεί τη συμμετοχή του πριν την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Epsilon Net διακρίνεται πάνω από 15 χρόνια στην ενημέρωση, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη του Έλληνα λογιστή, διαθέτοντας μία πολυάριθμη επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη, έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες και πρώην στελέχη του Υπ. Οικονομικών.

Η Epsilon Net μέσω του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις – πελάτες της να επιλέξουν νέους λογιστές για άμεση εργασία, καθώς και στους συμμετέχοντες του προγράμματος να επιλέξουν επιχειρήσεις που ζητούν νέους για εργασία σε λογιστήρια, λογιστικά γραφεία ή οικονομικές διευθύνσεις.