Το πλαίσιο εφαρμογής Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Ψηφιακές δηλώσεις με βάση το ΠΣ Εργάνη ΙΙ με τις νέες ρυθμίσεις

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 30 Ιουλίου 2024
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Πέτρος Γ. Ραπανάκης | Οικονομολόγος , Πτυχ. Πανεπιστημίου Πειραιά , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού , Συγγραφέας
Σωτήριος Ζάρρας | Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ΑΑΕΕ – Απόφοιτος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ Senior ERP Consultant.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές

Ημερομηνία και ωράριο:

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 | 17:00 – 22:00

Θεματολογία

 • Το πλαίσιο Εφαρμογής του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
 • Παρουσίαση δηλώσεων και διαδικασιών που αφορούν την Ψηφιακή Δήλωση του Χρόνου Εργασίας και την Κάρτα Εργασίας
 • Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας & υπερωριών
 • Ενδιάμεση παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης & σήμανση της κάρτας
 • Εκπρόθεσμη ενημέρωση χτυπημάτων κάρτας – Ημερολόγιο
 • Αδικαιολόγητη απουσία & Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Η ευθύνη εργοδότη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Πρόστιμο λόγω αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας εργασίας
 • Συνολική παρουσίαση των κυρώσεων που απορρέουν από την Κάρτα Εργασίας
 • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ & ηλεκτρονική υπογραφή
 • Ατομική σύμβαση εργασίας
 • Δήλωση Στοιχείων Μεταβολής Εργασιακής Σχέσης – Ανάλυση των πεδίων που αφορούν το έντυπο.
 • Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης σύμφωνα με το ΠΔ  178/2002
 • Παράλληλη απασχόληση εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την ίδια ημέρα
 • Ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου
 • Δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης
 • Συμβάσεις Ελάχιστης προβλεψιμότητας της εργασίας (Κατά παραγγελία απασχόληση)
 • Εργασία την 6η Ημέρα κατά παράβαση του 5ήμερου.
 • Χρόνος Εργασίας – Ανισομερής κατανομή Χρόνου Εργασίας –Υπερωρία
 • Ωράριο εργασίας – Διάλειμμα εργασίας
 • Μερική απασχόληση – Πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης
 • Ευέλικτη προσέλευση προς εργασία
 • Δήλωση αδειών στο ΠΣ Εργάνη
 • Διευθυντικά στελέχη – ψηφιακό ωράριο

Η παρουσίαση θα γίνει με την χρήση οθονών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.