Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & Ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις

(Ν.5053/2023 & ΥΑ 113169/ ΦΕΚ Β 7421/28.12.2023 ) - Συνοπτική αναφορά στις διατάξεις του Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ραπανάκης Πέτρος | Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, Εισηγητής, Συγγραφέας

Στόχος Σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου η πλήρης ανάλυση του Νέου Εργασιακού Νόμου 5053/2023 με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» και η Συνοπτική αναφορά  στις διατάξεις  του  Ν. 4990/2022  «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»

Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

Ημερομηνία & Ώρα Υλοποίησης:  Πέμπτη,  14 Μαρτίου | 17:00 -22:00

 

Θεματολογία

 • Το πλαίσιο Εφαρμογής του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας  
 • Ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις στο ΠΣ Εργάνη
 • Ψηφιακή Αναγγελία λύσης/λήξης σύμβασης εργασίας
 • Ψηφιακές δηλώσεις εργοδότη ενταγμένου στο σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
 • Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας & υπερωριών
 • Πρόστιμο λόγω αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας εργασίας
 • Ενδιάμεση παρουσία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης & σήμανση της κάρτας
 • Η ευθύνη εργοδότη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Κυρώσεις επί μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως &  μερικώς  απασχολούμενου
 • Πρόστιμα επί παραβάσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ & ηλεκτρονική υπογραφή
 • Ατομική σύμβαση εργασίας
 • Τι αλλάζει στο πλαίσιο απασχόλησης εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτή  ημέρα
 • Ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου
 • Δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης
 • Συμβάσεις Ελάχιστης προβλεψιμότητας της εργασίας (Κατά παραγγελία απασχόληση)
 • Απασχόληση την έκτη ημέρα επί  πενθημέρου– ποιες επιχειρήσεις αφορά
 • Αδικαιολόγητη απουσία & Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Ωράριο εργασίας – Διάλειμμα εργασίας
 • Μερική απασχόληση – Πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης
 • Ευέλικτη προσέλευση προς εργασία
 • Δήλωση αδειών στο ΠΣ Εργάνη
 • Διευθυντικά στελέχη – ψηφιακό ωράριο
 • Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων
 • Υπολογισμός των επιδομάτων προϋπηρεσίας με τις Νέες ρυθμίσεις Άρθρο 33 – 5053 / 23, τριετιών κτλ..
 • Κυρώσεις επί παραβάσεων
 •  Συνοπτική αναφορά  στις διατάξεις  του  Ν. 4990/2022  «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.