Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας

Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές που αφορά το Ψηφιακό Ωράριο - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας | ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ -Ψηφιακό Ωράριο και Κάρτα Εργασίας – Epsilon Smart Ergani

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 28 Μαΐου 2024
Διάρκεια
40 hours
Κόστος
500 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ραπανάκης Πέτρος | Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, Εισηγητής, Συγγραφέας
Δημητρόπουλος Δημήτρης | Κάτοχος ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Να αναλύσει τις αλλαγές που επέφερε ο εργασιακός νόμος 5053/2023,   όσον αφορά τη  Διευθέτηση  χρόνου εργασίας, την  υπερωρία, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το διάλειμμα εργασίας, τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, το χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας , την κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, την  παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο, τη δυνατότητα  απαλλαγής   του εργαζόμενου με πρωτοβουλία του εργοδότη ,  από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά το στάδιο της προμηνύσεως, την Κωδικοποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την τηλεργασία, τις αργίες , την άδεια άνευ αποδοχών κλπ

 • Ποιες Σ.Σ.Ε.  είναι σε ισχύ και ποιες από αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές
 • Όλες τις  πρόσφατες αλλαγές  σχετικά με το Π.Σ. Εργάνη
 • Τι  ισχύει  με το χρόνο χορήγησης  της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Τις υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους
 • Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών
 • Τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
 • Τα Χρονικά όρια εργασίας
 • Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης
 • Πότε  η αποχή από την εργασία λογίζεται ως σιωπηρή λύση της εργασιακής σχέσης που εξομοιώνεται με την οικειοθελή αποχώρηση
 • Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων με τις νέες ρυθμίσεις
 • Τις  αλλαγές που επέφερε  ο εργασιακός  νόμος 4808/19.6.2021 όσον αφορά τη γονική άδεια , την άδεια γέννησης τέκνου κλπ
 • Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 • Πώς υπολογίζονται  οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
 • Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
 • Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Τι ισχύει με την εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες
 • Πλήρης ανάλυση του Νέου Θεσμικού πλαισίου για το Ψηφιακό ωράριο και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.
 • Αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής ψηφιακού ωραρίου για κάθε καθεστώς απασχόλησης (πλήρης – μερική – εκ περιτροπής).
 • Ιδιαίτερη αναφορά στις κυρώσεις και στα πρόστιμα.
 • Ανάλυση όλων των Επίκαιρων θεμάτων της Εργατικής Νομοθεσίας.

Όλα τα παραπάνω παρατίθενται αναλυτικά  με πρακτικά παραδείγματα προσαρμοσμένα στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Νέους Λογιστές, Φοιτητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 8 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 40 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

1.    Πε­ριε­χό­με­νο των Σ.Σ.Ε.

2.    Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

3.    Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

4.    Κλα­δι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

5.    Ο­μοιο­ε­παγ­γελ­μα­τι­κές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

6.    Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων

7.    Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

8.    Αρχή  της εύνοιας υπέρ του μισθωτού

9.    Αρχή της τάξης (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) – Διαδοχή ΣΣΕ

10. Το πλαίσιο κήρυξης ΣΣΕ ως υποχρεωτικών

11. Δυνατότητα  μονομερούς περικοπής επιδομάτων μετά παρέλευση του χρόνου διάρκειας μιας ΣΣΕ

2. Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

1. Οι ΕΓΣΣΕ καθορίζουν τους  θεσμικούς μη μισθολογικούς όρους  εργασίας

2. Μη  χορήγηση του επιδόματος γάμου  σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

3. Θεσμικές  ρυθμίσεις  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94)

2.    Ατομική  σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

3.    Ατομική σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Γε­νι­κά πε­ρί κα­νο­νι­σμού ερ­γα­σί­ας

2.    Κύ­ρω­ση των Κα­νο­νι­σμών ερ­γα­σί­ας

5. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.    Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας

2.    Η παροχή εξαρτημένης εργασίας  και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες

3.    Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)

6.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.    Διευ­θυ­ντι­κό δι­καί­ω­μα ερ­γο­δό­τη

2.    Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

3.    Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας

4.    Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης με το  άρθρο 79 N.4808/2021, και την  ΥΑ Αριθμ. 90972/ΦΕΚ Β 5393/19.11.2021

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Μερική απασχόληση Το πλαίσιο της μερικής απασχόλησης

2. Εκ περιτροπής απασχόληση

3. Παροχή πρόσθετης εργασίας

4. Απασχόληση  εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτήν ημέρα

5. Εκτός έδρας εργασία

6. Μετακίνηση  προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων

7. Απασχόληση εργαζόμενου   σε περιοχές εκτός της έδρας της επιχείρησης

8. Απασχόληση κατά τις Κυριακές , αργίες & κατά τη νύχτα

9. Απασχόληση ανηλίκων

10. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

11. Δανεισμός εργαζόμενου

12. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

13. Επιπτώσεις από τη μη λειτουργία επιχείρησης και τη μη α­πα­σχό­λη­ση μι­σθω­τών για  λό­γους α­νω­τέ­ρας βί­ας

14. Ετοιμότητα προς εργασία (Απλή , Γνήσια)

15. Εξ αποστάσεως παρεχόμενη εργασία – Τηλεργασία

16. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας με τις νέες ρυθμίσεις

17. Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους

8. Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 • Η νέα διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Ψηφιακό ωράριο μερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο
 • Ανάρτηση Πινάκων προσωπικού στους χώρους εργασίας
 • Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων
 • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
 • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με  την νέα Υπουργική απόφαση 80016/01-09-2022
 • Η απογραφή των εργαζομένων – Χρονοδιάγραμμα
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του εργαζομένου έως την υποβολή του εργοδότη
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο μηχανισμός ελέγχου από τον εργοδότη για: ορφανά χτυπήματα, αποκλίσεις, παραβάσεις
 • Η διαδικασία υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας
 • Τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη

9.  ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Αποχή μισθωτού από την εργασία

2. Η Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού  με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4488/13.9.2017

3. Διακοπή εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης

10. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Συμφωνημένος  και νόμιμος μισθός

2. Κατώτατα όρια αποδοχών

3. Επίδομα προϋπηρεσίας

4. Επίδομα γάμου

5. Αμοιβή εργατοτεχνίτη

6. Εξεύρεση ωρομισθίου εργατοτεχνίτη

7. Νόμιμος μισθός  για υπολογισμό προσαυξήσεων Κυριακών, νυχτερινών  με  την περιέλευση της ΣΣΕ σε μετενέργεια

8. Προϋποθέσεις σύννομης μείωσης αποδοχών

9. Bonus (πριμ παραγωγικότητας)

10. Υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού

11. Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58  Ν.4635/2019)

12. Κυρώσεις σε εργοδότες επί μη καταβολής δεδουλευμένων & λοιπών αποδοχών

13. Παροχές σε είδος. Πότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

11. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – με τις ρυθμίσεις του άρθρου 61  Ν. 4808/2021 

1. Οι ημέρες  της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών

2. Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς

3. Κατάτμηση  της άδειας

4. Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια

5. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας

6. Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στη μερική απασχόληση

7. Αποδοχές αδείας και επίδομα  αδείας  στην εκ περιτροπής απασχόλησης

8. Χρόνος χορήγησης της άδειας –  με τις ρυθμίσεις του άρθρου 61 του Ν.4808/2021

9.Χρόνος καταβολής των αποδοχών άδειας  και του επιδόματος άδειας

10. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άδεια

11. Ασθένεια και άδεια .

12. Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής   ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό

13. Ειδικό βιβλίο αδειών 10.

14. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας – Όρια βραχείας ασθενείας  (Άρειος Πάγος   7/2019  ολομέλεια)

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ –  με τις ρυθμίσεις του Ν. 4808/2021

1. Άδεια μητρότητας – τοκετού

2. Ειδική άδεια  προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια)

3. Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού

4. Άδεια ανωτέρας βίας

4.  Άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών

5. Μετατροπή του   μειωμένου ωραρίου («άδειας») θηλασμού σε ισόχρονη άδεια

6. Γονική άδεια ανατροφής των παιδιών του μισθωτού

7. Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών του μισθωτού

8. Άδεια σπουδαστών, μαθητών και φοιτητών    για συμμετοχή σε εξετάσεις

9. Άδεια αναπήρων

10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

11. Άδεια σε εργαζόμενους μονογονεϊκών οικογενειών

12. Αιμοδοτική  άδεια

13. Μηχανογραφική άδεια

14. Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων  της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις

13. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – με τις ρυθμίσεις του άρθρου 62  Ν. 4808/2021

1. Γενικό πλαίσιο – Προϋποθέσεις χορήγησης

2. Ετήσια Κανονική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών

3. Χρόνος χορήγησης  της άδειας άνευ αποδοχών και προϋπηρεσία

4. Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια άνευ αποδοχών

14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Ωράριο εργασίας

2.    Αλλαγή ωραρίου  και βλαπτική μεταβολή των όρων της σχέσης εργασίας

3.    Ευέλικτο ωράριο εργασίας

4.    Εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών

5.    Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας

6.    Υπερεργασία και υπερωρία

7.    Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας

8.    Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

9.    Διάλειμμα εργασίας

10.  Διακεκομμένο ωράριο εργασίας με το άρθρο 56 Ν.4808/2021

11.  Εργασία κατά βάρδιες (εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας)

15 . ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ –  ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Ασθένεια μισθωτού

2. Αποδοχές ασθένειας

3. Ασθένεια  στη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος

4. Δικαιούμενες αποδοχές κατά το διάστημα του  τριημέρου  της  αναμονής και του επιπλέον χρόνου  ασθενείας

5. Επίδομα ασθένειας

6. Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας

7. Βραχεία ασθένεια

8. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας

9. Εργατικό ατύχημα

16. ΑΡΓΙΕΣ – με τις ρυθμίσεις του άρθρου 60 Ν. 4808/2021

1. Υποχρεωτικές αργίες

2. Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών

3. Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

2.    Το  ισχύον πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών,

3.    Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

4.    Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό

5.    Καταγγελία σύμβασης  χωρίς προειδοποίηση

6.    Καταγγελία σύμβασης  με  προειδοποίηση

7.    Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών  (Άρθρο 64 Ν.4808/2021) – Αποζημίωση απολύσεως μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων μισθωτών

8.    Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης

9. Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας

10. Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης

11. Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης

12. Α­πο­ζη­μί­ω­ση α­πό­λυ­σης μι­σθω­τών  που α­μεί­βο­νται με μι­σθό και ποσοστά

13. Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας

14. Ομαδικές απολύσεις

15. Καταγγελία σύμβασης αζημίως  λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου

16. Φο­ρο­λο­γί­α του πο­σού της α­πο­ζη­μί­ω­σης α­πό­λυ­σης

17. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

18. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

1.    Τακτικές αποδοχές και επιδόματα εορτών

2.    Ε­πιδόματα  εορτών (Πάσχα και  Χρι­στου­γέν­νων)  μι­σθω­τών

3.    Επίδομα εορτών  μισθωτών   με σταθερό μισθό + bonus

4.    Επίδομα εορτών  μισθωτών- υπαλλήλων   με μερική απασχόληση

5.    Επιδόματα ε­ορ­τών  μι­σθω­τών  που βρί­σκο­νται σε δια­θε­σι­μό­τη­τα

6.    Προσαυξήσεις ­επι­δομάτων  ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής υπερεργασιακής και υ­πε­ρωριακής α­πα­σχό­λη­σής

7.    Ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών, λό­γω τα­κτι­κής   α­πα­σχό­λη­σής κα­τά τη νύ­χτα, τις Κυ­ρια­κές  και τις αρ­γί­ες

8.    Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών – Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών  ε­πι­δομάτων   εορτών

19. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1.    Γνήσια σύμβαση μαθητείας και  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου

2.    Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ –  ΟΑΕΔ

3.    Πρακτική άσκηση σπουδαστών  ΤΕΙ

4.    Πρακτική  άσκηση φοιτητών ΑΕΙ

5.    Πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

20.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

1.    Υπόχρεοι υποβολής  εντύπων – Δυνατότητα πρόσβασης  στο Π.Σ. «Εργάνη» –  Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  έντυπα

2.    Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»

3.    Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4 , Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών

4.     Έντυπο   Ε4:  «Πίνακας προσωπικού»

5.    Έντυπο Ε5: «Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»

6.      Έντυπο Ε6: «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»

7.    Έντυπο Ε7: « Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»

8.    Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»

9.    Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»

10. Έντυπο Ε10: « Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»

11. Έντυπο Ε11: «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»

12. Έντυπο Ε12: «Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου»

13. Έντυπο Ε13: «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, ,για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων»

14. Έντυπο Ε14 : «Δήλωση εργοδότη χορήγησης γονικής άδειας (άρθρο 28 του ν. 4808/2021)

21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων  βάσει της νέας  ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 4997/31.12.2019)

2. Γενικές παραβάσεις  ανεξάρτητα από τον αριθμό  των θιγομένων εργαζόμενων

3. Παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα με επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο εργαζόμενο

4.  Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας  με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65-66  Ν.4635/30.10.2019

22. Ορισμός Παραμέτρων

1. Ορισμός Παραμέτρων Εταιριών
2. Ορισμός Παραμέτρων Εφαρμογής
3. Σύστημα διαχείρισης χρηστών

23. Δημιουργία – διαχείριση εταιρειών

1. Κανονική Εταιρία

24. Είδη Συμβάσεων  Εργασίας

1. Διαχείριση ΣΣΕ
2. Δημιουργία Επεξεργασία Σ.Σ.Ε
3. Ειδικότητες
4. Επιδόματα .
5. Διάλειμμα Εργασίας
6. Ωράριο Εργασίας

25. Δημιουργία εργαζομένου   – Διαδικασία Πρόσληψης

1. Σταθερά
2. Στοιχεία Απασχόλησης
3. Εργασιακά
4. Ασφαλιστικά
5. Μισθοδοτικά

26. Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές

1. Έννοια Μισθού
2. Έννοια Καταβαλλόμενων Αποδοχών (Συμφωνηθείς Μισθός)
3. Έννοια Τακτικών Αποδοχών
4. Έννοια Καθαρών Αποδοχών
5. Η αρχή και το τέλος του Μισθού
6. Μισθός – Ημερομίσθιο – Ωρομίσθιο
7. Ημέρες Εργασίας και Ημέρες Ασφάλισης

27. Υπολογισμός Μισθοδοσίας

1. Υπολογισμός Αποδοχών Μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης

2. Ωρομέτρηση Παρουσίαση – Παραμετροποίηση και έλεγχος ανάθεσης ωραρίων : Προγράμματα εργασίας-Ωρομέτρηση – Ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας Smart Ergani

28. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

1. Κανονικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
2. Προοδευτικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
3. Έλεγχος και  Υποβολή στην ΑΑΔΕ

29.Ασφαλιστικά

1. Έλεγχος και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ

2. Έλεγχος και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ

3. Αναζήτηση ΟΣΥΚ

30. Επιδόματα – Δώρα Εορτών (ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ – ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

1. Επίδομα Εορτών Δώρο Πάσχα
2. Επίδομα Εορτών Δώρο Χριστουγέννων
3. Δώρα – Επιδόματα Εορτών Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης

31. Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας

1. Διαχείριση Αδειών
2. Προγραμματισμός Αδειών
3. Μαζική Εισαγωγή Αδειών
4. Μαζική Μεταβολή Αδειών
5. Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
6. Ανάλυση Αδειών
7. Υπόλοιπα Αδειών
8. Βιβλίο Αδειών
9. Ε11- Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας.
10. Βεβαίωση Άδειας Άνευ Αποδοχών
11. 6μηνη Άδεια ΟΑΕΔ
12. Άδεια – Επίδομα Αδείας στη Μερική Απασχόληση

32. Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08)

1. Διαχείριση Ασθενειών
2. Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών
3. Υπόλοιπα Ασθενείας
4. Άδεια μητρότητας
5. Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ)

33. Νυχτερινά Κυριακές, Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές

1. Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες
2. Υπερεργασία – Υπερωρίες
3. Πρόσθετες Αποδοχές

34. Αποχώρηση Μισθωτού

1. Καταγγελία Σύμβασης με προειδοποίηση
2. Καταγγελία Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
3. Οικειοθελή αποχώρηση
4. Λήξη σύμβασης

35. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

Live παρουσίαση μέσα στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ

1. Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
2. Έντυπα  E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
3. Έντυπο   Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
4. Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
5. Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
6. Έντυπο Ε7« Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
7. Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
8. Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
9. Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
10. Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»

36. Λοιπές Εκτυπώσεις

1. Κατάσταση Μισθοδοσίας
2. Απόδειξη πληρωμής
3. Λογιστικό Άρθρο

37. Συντήρηση.

1. Backup – Restore
2. Διαχείριση Backup
3. Epsilon support
4. Βοήθεια

Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές της τρέχουσας Νομοθεσίας που αφορά τα Εργασιακά.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.