Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο | Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια
10 hours
Κόστος
140 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ραπανάκης Πέτρος | Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, Εισηγητής, Συγγραφέας
Καρούζος Γιάννης | Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην παροχή νομικών συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Στόχος του σεμιναρίου η πλήρης ανάλυση του Νέου Εργασιακού Νομοσχεδίου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
Ημερομηνίες και ωράριο Υλοποίησης:

 • Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 | 17:00 – 22:00
 • Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 | 17:00 – 22:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 • Η διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Ψηφιακό ωράριο μερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο – Οι αλλαγές με το Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο
 • Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων και με τις νέες ρυθμίσεις
 • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
 • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με την νέα Υπουργική απόφαση 80016/01-09-2022
 • Η διαδικασία χειρισμού της αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού.
 • Υποβολή αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη

Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο 

 • Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου: τί ισχύει μετά το 6μηνο;
 • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ & ηλεκτρονική υπογραφή
 • Υποχρέωση εργοδότη για παροχή ενημέρωσης – διαδικασία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Μεταβολή στοιχείων της σύμβασης και εργασία στην αλλοδαπή
 • Πληροφορίες για εργασία στην αλλοδαπή
 • Παράλληλη απασχόληση – ωράρια, όρια, ρεπό, διαδικασία στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Υποχρεωτική κατάρτιση εργαζομένου – κάλυψη εξόδων
 • Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων στον εργαζόμενο
 • Προστασία από δυσμενή μεταχείριση του εργαζομένου
 • Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης – κυρώσεις
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης – τί αλλάζει
 • Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για όσους έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Μη προδήλωση των  αλλαγών  του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ από  επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας
 • Απασχόληση την έκτη ημέρα – τί αλλάζει – ποιες επιχειρήσεις αφορά
 • Δυνατότητα απασχόλησης την Κυριακή και σε αργίες
 • Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου: αλλαγές
 • Προστασία εργαζομένων σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και έκτακτα καιρικά φαινόμενα – Υποχρέωση εργοδότη

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.