Ο Νέος Εργασιακός Νόμος | Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ημερομηνία Έναρξης
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ραπανάκης Πέτρος | Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, Εισηγητής, Συγγραφέας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Στόχος του σεμιναρίου η πλήρης ανάλυση του Νέου Εργασιακού Νόμου 5053/2023 με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
Ημερομηνία και ωράριο Υλοποίησης:
Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 | 17:00 – 22:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου: τί ισχύει μετά το 6μηνο;
 • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ & ηλεκτρονική υπογραφή
 • Υποχρέωση εργοδότη για παροχή ενημέρωσης – διαδικασία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Μεταβολή στοιχείων της σύμβασης και εργασία στην αλλοδαπή
 • Πληροφορίες για εργασία στην αλλοδαπή
 • Παράλληλη απασχόληση – Αντικατάσταση άρθρου 189 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου – ωράρια, όρια, ρεπό, διαδικασία στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Υποχρεωτική κατάρτιση εργαζομένου – κάλυψη εξόδων
 • Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων στον εργαζόμενο.
 • Προστασία από δυσμενή μεταχείριση του εργαζομένου
 • Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης – κυρώσεις
 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης.
 • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Ηλεκτρονική υπογραφή – Πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας και Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
 • Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
 • Μη προδήλωση των αλλαγών  του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ από  επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας.
 • Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
 • Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
 • Δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας .
 • Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου: αλλαγές
 • Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων.
 • Προστασία εργαζομένων σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και έκτακτα καιρικά φαινόμενα – Υποχρέωση εργοδότη

 

 • Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  • Η διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
  • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης που παρέχουν πρόσθετη εργασία, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις
  • Διάλειμμα εργασίας
  • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο
  • Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων και με τις νέες ρυθμίσεις
  • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας
  • Η διαδικασία χειρισμού της αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού.
  • Υποβολή αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
  • Τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.