Η Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας – ΣΕΠΕ

Περιπτώσεις δυσχερούς συμπεριφοράς εργαζομένου - εργοδότη

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 4 Μαΐου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην παροχή νομικών συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΜΑΡΙΑ AΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΚΑΡΟΥΖΟΥ | Δημοσιολόγος, Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη (LLM) με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων ιδίως πειθαρχικού δικαίου όπως στο Mobbing-to mob και στο Bullying.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός του Σεμιναρίου:

Η Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και κινήσεων εργοδότη σε περίπτωση καταγγελίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας / HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Περιπτώσεις δυσχερούς συμπεριφοράς εργαζομένου – εργοδότη. Αναλυτικά βήματα. Οδηγίες ενώπιον του ΣΕΠΕ:

 • Η καταγγελία του εργαζομένου στο ΣΕΠΕ:
  • Προθεσμίες απάντησης προφορικά ή με υπόμνημα
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά και προστασία ειδικών κατηγοριών όπως συνδικαλιστές, εκπρόσωποι, έγκυοι κλπ.
 • Μέτρα αντίδρασης – όρια νομιμότητας – δικαστική εμπειρία
 • Διαδικασία συμφιλίωσης ενώπιον του ΣΕΠΕ.
  • Ποια στάση κρατάμε? Όρια αντίδρασης
 • Προειδοποίηση εργαζομένου για αντισυμβατική συμπεριφορά
 • Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για την απόλυση με βάση τον νέο νόμο 4808/2021

Πρόσφατες Νομολογιακές εξελίξεις στα ζητήματα διάκρισης στο χώρο εργασίας και ευθύνες του εργοδότη

Πρόσφατες Νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα πρόκλησης της απόλυσης εκ μέρους του εργοδότη και δικαιώματα του εργοδότη.

 • Ερωτήματα: Υποβολή ερωτημάτων και άμεση απάντηση τους

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.