Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση Εντύπων – Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
60 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση Εντύπων – Φυσικών & Νομικών Προσώπων και η Ανάλυση όλης της Νομοθεσίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στην συμπλήρωση όλων των εντύπων που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος.Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση:
 • Σε όλους τους κωδικούς των εννέα πινάκων του εντύπου Ε1 με ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση των νέων κωδικών που προστέθηκαν με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους.
 • Σε όλους τους κωδικούς των τριών ενοτήτων του εντύπου Ε2 με ανάλυση και στα θέματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Σε όλους τους κωδικούς του εντύπου Ε3 καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους κωδικούς καθώς και την προσυμπλήρωση του εντύπου από την πλατφόρμα της Mydata.
 • Σε όλους τους κωδικούς της κατάστασης της φορολογικής αναμόρφωσης με παραδείγματα και εφαρμογές. Αναφορά στα άρθρα 22,23,24 και 26 του Ν.4172/2013.
 • Στις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Αναφορά στους πίνακες του εντύπου Ν και ιδιαίτερα στον πίνακα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 47 παρ.1 του Ν. 4172/2013.
 • Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τρόποι πληρωμής, Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.