Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
50 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Στόχος Σεμιναρίου:
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

Θεματολογία:

 • Στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στις δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΚΟ.
 • Στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα μετά τις τελευταίες αλλαγές που αποκτούν τα Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 και Ν για τα εισοδήματα αυτά.
 • Στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, κλπ) και την εμφάνιση τους στον πίνακα 2 του εντύπου Ν με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κέρδη από πώληση τίτλων κλπ) και την εμφάνιση τους στον πίνακα 2 του εντύπου Ν με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Ανάλυση των εσόδων που δεν φορολογούνται σύμφωνα και με την ΠΟΛ 1044/2015. Τρόπος εμφάνισης των εσόδων αυτών στο έντυπο Ν.
 • Κληροδοτήματα. Πως υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους.
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Τρόπος αντιμετώπισης και συμπλήρωσης των εντύπων Ε3 και Ν με παραδείγματα και εφαρμογές.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.