Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες Επιχειρήσεων σύμφωνα με Κ.Φ.Ε

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται την ανάλυση των διατάξεων που αναφέρονται στις Προσαυξημένες Επιχειρηματικές Δαπάνες, μέσω των οποίων μειώνονται τα φορολογικά κέρδη, χωρίς να μειώνονται τα λογιστικά κέρδη. Ειδικότερα παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο και οι επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων και δαπανών, που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και τους φόρους. Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία.
Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση των επενδύσεων και δαπανών, που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και τους φόρους, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται:

 • Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Ορκωτούς Λογιστές

 

Ημερομηνία Έναρξης:  Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 |  17:30 – 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

Θεματολογία
 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
 • Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • (Ανάλυση άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 – Πρακτικά Παραδείγματα)
  • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • (Ανάλυση άρθρου 22 του Ν. 4172/2013)
 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 • (Ανάλυση άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013- Πρακτικά Παραδείγματα))
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
 • (Ανάλυση άρθρου 22Β του Ν. 4172/2013 – Πρακτικά Παραδείγματα))
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα Φ.Ε. 2022 (Ανάλυση άρθρου 22Γ του Ν. 4172/2013)
  • Διαφημιστικές δαπάνες (Ανάλυση άρθρου 22Δ του Ν. 4172/2013)
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (Ανάλυση άρθρου 22Ε του Ν. 4172/2013)
  • Προσαυξημένες αποσβέσεις (Ανάλυση άρθρου 24 του Ν. 4172/2013)
  • Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας (Ανάλυση άρθρου 71Α του Ν. 4172/2013)
  • Κίνητρα Απασχόλησης Προσωπικού (Ανάλυση άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013)
  • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Ανάλυση άρθρου 71ΣΤ του Ν. 4172/2013)
  • Επενδύσεις που εντάσσονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν Φορολογική Απαλλαγή.
  • Πρακτική εφαρμογή με Συμπλήρωση σχετικών εντύπων (Ε3 ,Ν)
  • Αναφορές σε Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
  • Επίλυση Ζητημάτων-Πρακτικά Παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.