Πρακτικό Γραφείο: Συμπλήρωση Εντύπου Δήλωσης ΦΠΑ

Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης ΦΠΑ

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Πιστοποιημένος στην διεθνή Φορολογία και ΦΠΑ από το ορκωτό Ινστιτούτο Φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Ciot) Παραδίδει φορολογικά και λογιστικά σεμινάρια στον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις. Αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της CPA του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας και κατέχει Μάστερ στην επιστημονική οικονομική μηχανική, από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και επιχειρήσεων της Αθήνας

Στόχος Σεμιναρίου:

Το webinar έχει ως στόχο μέσα από ένα πρακτικό παράδειγμα να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη Δήλωση ΦΠΑ (Έντυπο Φ2) και τον τρόπο συμπλήρωσης της.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):
 • Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ;
 • Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (φορολογική περίοδος) από τους υπόχρεους;
 • Ποιες είναι οι σχετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου;
 • Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή μη καταβολής του φόρου;
 • Αναλυτικά παραδείγματα συναλλαγών και ο τρόπος απεικόνισής τους στο έντυπο.
Στα πλαίσια τους webinar θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων και  ο τρόπος δήλωσης  ειδικών περιπτώσεων όπως:
 • Δήλωση επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.)
 • Συναλλαγές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39α Κώδικα ΦΠΑ (laptop, tablet, κινητά κ.λπ.)
 • Συναλλαγές που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β Κώδικα ΦΠΑ (καταβολή/έκπτωση ΦΠΑ με την είσπραξη/πληρωμή)
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις – αποκτήσεις, παροχές – λήψεις υπηρεσιών)
 • Τριγωνικές συναλλαγές – Κανόνας απλοποίησης
 • Παραδόσεις αγαθών σε νησιά του Αιγαίου όπου ισχύουν οι ειδικοί συντελεστές (Χίος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Λέρος)
 • Είσπραξη ενοικίων και τόκων απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ
 • Αυτοπαραδόσεις
 • Αγορά παγίων με απαλλαγή ΦΠΑ βάση της Π. 2869/87
 • Πωλήσεις εξ αποστάσεως (e-shop) κ.λπ.
 • Ορθή συμπλήρωση κωδικού δήλωσης 312
 • Υπολογισμός Pro Rata και πόσου ΦΠΑ κοινών εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει αυτής κ.λπ.
Θα γίνει σύντομη αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ για την καλύτερη κατανόηση από τους συμμετέχοντες των περιπτώσεων αυτών.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.