Πρακτικό Γραφείο: Νέο Έντυπο Δήλωσης ΦΠΑ & Προσυμπλήρωση από ΑΑΔΕ – myDATA

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Φορολογικός Σύμβουλος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α. και Διεθνούς Φορολογίας. Πιστοποιημένος στα αντικείμενα αυτά (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προσκεκλημένος ομιλητής και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έχει αποφοιτήσει μετά επαίνου από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International M.B.A. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος Σεμιναρίου: Για τις δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα η φορολογική διοίκηση (ΑΑΔΕ) προσυμπληρώνει τα ποσά της δήλωσης ΦΠΑ βάσει των στοιχείων που αντλεί μέσα από την πλατφόρμα myDATA. H προσυμπλήρωση είναι δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη Δήλωση ΦΠΑ (Έντυπο Φ2) και τον τρόπο συμπλήρωσης της μετά και την εφαρμογή των νέων κανόνων προσυμπλήρωσης από την ΑΑΔΕ.

                                            ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

Γενικά

 • Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (φορολογική περίοδος) από τους υπόχρεους
 • Ποιες είναι οι σχετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου
 • Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή μη καταβολής του φόρου

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΑΑΔΕ

 • Τι άλλαξε από 1/1/2024 στην υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Τι είναι ο κανόνας εσόδων
 • Τι είναι ο κανόνας εξόδων
 • Επιτρέπονται αποκλίσεις από τους κανόνες εσόδων – εξόδων;
 • Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από έναν κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ σε έτερο κωδικό
 • Τι είναι ο ετεροχρονισμός εξόδων και μέχρι πότε επιτρέπεται
 • Πότε δύνανται να χρησιμοποιούνται οι τύποι παραστατικών 11.4 και 14.30 για την συμφωνία της δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα του myDATA
 • Αιτίες εξαίρεσης ΦΠΑ myDATA και απεικόνιση στη δήλωση ΦΠΑ (κωδ. 342 – 310)

Αναλυτική παρουσίαση όλων των κωδικών της δήλωσης ΦΠΑ μέσα από πρακτικά παραδείγματα σύμφωνα με το ΝΕΟ έντυπο που θα ισχύσει από 1/7/2024

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.