Πόθεν Έσχες – Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης

Με τον άρτια ψηφισθέντα Ν.5026/2023 και θέμα «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων…»

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 28 Μαΐου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ο Δρ. Δημήτριος Κ. Μελάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έλκει τη καταγωγή του από τη Χαλκιδική. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2008) με αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Περαιτέρω, είναι κάτοχος Μ.Β.Α. από το Παν. Μακεδονίας (1996) και μεταπτυχιακού τίτλου από το Παν. Εθνικής και Διεθνούς Οικονομίας της Σόφιας (πρώην Karl Marx), με αντικείμενο τη Μαρξιστική Οικονομία (1990). Κατέχει Πανεπιστημιακά πτυχία από το Παν. Μακεδονίας πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1995) και στα Οικονομικά (1983). Επιπλέον, είναι πτυχιούχος προγραμματιστής Η/Υ από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (1989). Έχει εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου συνεχίζει να εργάζεται. Έχει διδάξει ελεγκτική σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Campus Σερρών). Έχει συγγράψει βιβλία και Πανεπιστημιακές Σημειώσεις πάνω στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών προσώπων, στη Φορολογική Ελεγκτική, στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και στο Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό. Αρθρογραφεί ανελλιπώς σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, διεθνή και εθνικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, αφενός μεν φιλοδοξεί στη πλήρη γνώση του θέματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ’, αφετέρου δε στη δυνατότητα επαγγελματικής εκπροσώπησης του ελεγχόμενου πελάτη στις αρμόδιες αρχές. Στην Νέα Νομοθεσία, προβλέπονται εξαιρετικά μεγάλες ποινικές και λοιπές κυρώσεις επί ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης. Συνοπτικές Πληροφορίες: Οι κατηγορίες υπόχρεων προσώπων σε υποβολή δήλωσης ομαδοποιήθηκαν σε δεκατρείς (13) και προβλέπεται η αυτοτελής υποχρέωση των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Επιπλέον, απαλλάσσονται τα υπόχρεα πρόσωπα από τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης και τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται, αυτόματα, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά επίσης, αυξάνονται και τα υποχρεωτικά ελεγχόμενο ποσοστό των Δ.Π.Κ. Ταυτόχρονα, ο Ν. 4557/2018 σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», προσδιορίζει τα υπόχρεα πρόσωπα για την ενημέρωση των αρχών, συμπεριλαμβανόμενους και τους εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, συμβολαιογράφους, δικηγόρους,  μεσίτες ακινήτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
 • Επιχειρηματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων
 • Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης
 • Ο νέος Ν. 5026/2023
 • Οι δεκατρείς (13) κατηγορίες υπόχρεων
 • Αρχικές και ετήσιες δηλώσεις
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Pothen.gr. Λειτουργία ψηφιακής εφαρμογής, συμπλήρωση φόρμας καταχώρησης
 • Υπόδειγμα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας
 • Ο φορολογικός έλεγχος προσαύξησης της περιουσίας και το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.