Πόθεν Έσχες – Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης

Με τον άρτια ψηφισθέντα Ν.5026/2023 και θέμα «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων…»

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Οικονομολόγος, PhD Taxation, με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των ελέγχων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, αφενός μεν φιλοδοξεί στη πλήρη γνώση του θέματος “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”, αφετέρου δε στη δυνατότητα επαγγελματικής εκπροσώπησης του ελεγχόμενου πελάτη στις αρμόδιες αρχές. Στην Νέα Νομοθεσία, προβλέπονται εξαιρετικά μεγάλες ποινικές και λοιπές κυρώσεις επί ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης.
Συνοπτικές Πληροφορίες:
Οι κατηγορίες υπόχρεων προσώπων σε υποβολή δήλωσης ομαδοποιήθηκαν σε δεκατρείς (13) και προβλέπεται η αυτοτελής υποχρέωση των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.
Επιπλέον, απαλλάσσονται τα υπόχρεα πρόσωπα από τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης και τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται, αυτόματα, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά επίσης, αυξάνονται και τα υποχρεωτικά ελεγχόμενο ποσοστό των Δ.Π.Κ.
Ταυτόχρονα, ο Ν. 4557/2018 σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», προσδιορίζει τα υπόχρεα πρόσωπα για την ενημέρωση των αρχών, συμπεριλαμβανόμενους και τους εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, συμβολαιογράφους, δικηγόρους,  μεσίτες ακινήτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
 • Επιχειρηματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων
 • Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης
 • Ο νέος Ν. 5026/2023
 • Οι δεκατρείς (13) κατηγορίες υπόχρεων
 • Αρχικές και ετήσιες δηλώσεις
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Pothen.gr. Λειτουργία ψηφιακής εφαρμογής, συμπλήρωση φόρμας καταχώρησης
 • Υπόδειγμα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας
 • Ο φορολογικός έλεγχος προσαύξησης της περιουσίας και το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.