Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Τι αλλάζει στο πιστοποιητικό με πρακτικά Παραδείγματα

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 23 Απριλίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κόλλια Άννα | Επίτιμη προϊσταμένη του Α΄ τμήματος Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ&Π της Α.Α.Δ.Ε

Στόχος Σεμιναρίου:

Σκοπός του Σεμιναρίου όλες οι αλλαγές και η τρέχουσα Νομοθεσία για το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό και μη. Πρακτικά παραδείγματα της Διαδικασίας και τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού. Τι πρόστιμα προβλέπονται.

Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Δικηγόρους
 • Συμβολαιογράφους

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και των προϊστάμενων των κτηματολογικών γραφείων
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση με επαχθή αιτία
 • Λοιπά Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α., πλην αυτών για μεταβίβαση επαχθή αιτία
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. πριν την εξόφληση τού φόρου
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α με παρακράτηση τού οφειλόμενου φόρου
 • Περιπτώσεις που απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Περιπτώσεις που δεν απαιτείται Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Φορολογική Ταυτότητα Ακινήτων
 • Τι δεν αποτελεί Φορολογική Ταυτότητα Ακινήτων
 • Προσύμφωνα (Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. για προσύμφωνο, προσύμφωνο με τον όρο αυτοσύμβασης, οριστικό συμβόλαιο σε εκτέλεση προσυμφώνου)
 • Ειδική εξουσιοδότηση
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων, για τα οποία δεν συντίθεται δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Παραδείγματα Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Διαδικασία και τρόπος χορήγησης του Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για λήψη Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Διαδικασία λήψης ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Υποχρέωση συμβολαιογράφων για ακύρωση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Διαδικασία μεταβίβασης ακίνητου ηλεκτρονικά. Ενέργειες πωλητή και αγοραστή.
 • Πρόστιμο Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.