Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και η Διαβίβαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
60 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται την ανάλυση των διατάξεων που αναφέρονται στους χρόνους σύγκλησης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και στην διαβίβαση των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η., από τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να συγκαλούν Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων – μετόχων τους και στη διαδικασία της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων βήμα-βήμα.

Απευθύνεται σε :

 • Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
  • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων
  • Ορκωτούς Λογιστές

Ημερομηνία Έναρξης:  Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 |  17:00 – 21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά :

 • Στους χρόνους σύγκλησης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και στην διαβίβαση των εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.
 • Στα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να συγκαλούν Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων – μετόχων τους.
 • Στα έγγραφα των Ανωνύμων Εταιρειών και στη διαδικασία της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων βήμα-βήμα.
 • Στα έγγραφα και στις διαδικασίες δημοσίευσης των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
 • Στα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Εταιρειών.
 • Στις Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε και κατά μετοχές Προσωπικές Εταιρείες: Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης. Ανάλυση όλης της διαδικασίας.
 • Στις αναρτήσεις των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα των επιχειρήσεων καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Στα είδη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που διαβιβάζονται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.
 • Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και στις επαναδημοσιεύσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Στις κυρώσεις μη διαβίβασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.