Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 26 Μαρτίου 2024
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
150 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

    ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 •  Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

Ημερομηνίες και ωράριο: Τρίτη, 26 και Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 | 17:30 – 21:30

 

Σκοπός:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν σε Συλλόγους, Σωματεία , Ιδρύματα, Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα ,Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ :  ( Ε.Λ.Π – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ )

 1. Κατηγορίες τήρησης των λογιστικών βιβλίων των Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα είδη των φορολογικών στοιχείων που αυτά εκδίδουν. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.
 2. Σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών. Πότε υποβάλλονται διαφορές – αποκλίσεις συνέπειες.
 3. Σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία τήρησης των βιβλίων. Αναφορά σε όλα τα υποδείγματα των Ε.Λ.Π.
 4. Άλλα λογιστικά αρχεία. Μητρώο πάγιων στοιχείων – αποσβέσεις – κανόνες αποσβέσεων.
 5. Τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτούν τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλήρης ανάλυση με παραδείγματα και εφαρμογές.
 6. Πλήρης ανάλυση των εισοδημάτων που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού. ( Αφορολόγητα έσοδα )
 7. Εισόδημα από ακίνητα. Τρόπος φορολόγησης με παραδείγματα και εφαρμογές. Συμπλήρωση του εντύπου Ε2 του φορολογικού έτους 2023.
 8. Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και Ν των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα του φορολογικού έτους 2023.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ : ( Φ.Π.Α – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – myDATA)

 1. Πράξεις Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
 2. Ευκαιριακές εκδηλώσεις προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Π.Α , ανάλυση της διαδικασίας. Ιδρύματα , Σύλλογοι , Σωματεία , Εκκλησιαστικά  Νομικά  Πρόσωπα , ποιες πράξεις τους απαλλάσσονται  από το Φ.Π.Α.  Παραδείγματα – εφαρμογές.
 3. Ειδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. Πότε υποβάλλονται, Τρόπος Συμπλήρωσης των Δηλώσεων αυτών.
 4. Συμπλήρωση του εντύπου Φ2 ( Φ.Π.Α ) Συμπλήρωση όλων των κωδικών με παραδείγματα και εφαρμογές.
 5. Πλατφόρμα myDATA. Αναφορά στον απλό τρόπο τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων για τα έτη 2021,2022,2023.Πρακτικές εφαρμογές.
 6. Πλατφόρμα myDATA στα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για το έτος 2024 και εφεξής. Ανάλυση όλης της διαδικασίας της τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων.
 7. Ειδική φόρμα καταχώρησης και η χρήση της από τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πρακτικά παραδείγματα.
 8. Η προσυμπλήρωση του εντύπου Φ2 για τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α |  Τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.