Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2023

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 24 Απριλίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται το ζήτημα τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Φ.Ε. 2023. Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να προγραμματίσουν και να οργανώσουν καλύτερα και αποδοτικότερα τις εργασίες τέλους χρήσης. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Φ.Ε. 2023 και παράλληλα θα έχουν αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ημερομηνία και ωράριο: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 | 17:00 – 21:00

Θεματολογία:

 

A. MyDATA – Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής – Διασύνδεση ΦΗΜ με POS – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
(Οι Προθεσμίες, το Ποινολόγιο και οι επερχόμενες εξελίξεις)
• Προθεσμίες Διαβίβασης για δεδομένα των ετών 2022, 2023 και 2024 & εφεξής – «Ποινολόγιο», ανά περίπτωση.
• Δήλωση Φ.Π.Α: Προσυμπλήρωση και «κλείδωμα» της δήλωσης. Τα σημεία που χρήζουν προσοχής.
• Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος & Έντυπο Ε3 – Μη έκπτωση Δαπανών, λόγω μη διαβίβασης
• Αναβάθμιση ΦΗΜ για διασύνδεση με POS – Προθεσμίες
• Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους – Οι προθεσμίες εφαρμογής
• Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης – Φορολογικά Κίνητρα
• Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις
• Απώλεια διασύνδεσης (διακοπή internet, διακοπή ρεύματος, κ.λπ.) και απαιτούμενες ενέργειες.

B.Τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων και άλλες μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος (Νόμος 5073/2023)
• Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας – Διαδικασία υπολογισμού – Εξαιρέσεις
• Οι παράμετροι υπολογισμού: Ετήσιο ποσό του μικτού κατώτατου μισθού – μικτές Αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου – Μισθοδοσία του προσωπικού – κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
• Λόγοι αμφισβήτησης του Τεκμαρτού Προσδιορισμού – Φορολογικός Έλεγχος
• Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος – Τροποποιήσεις
• Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος
• Παραδείγματα υπολογισμού
• Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα
• Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος
• Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
• Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
• Η μείωση του «τέλους επιτηδεύματος»
• Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου – Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής
• Αναφορές σε Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
• Επίλυση Ζητημάτων-Πρακτικά Παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.