Μηχανογραφημένη Λογιστική

με εξειδίκευση στις εφαρμογές Hyper Λογιστική & Tax System

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
Διάρκεια
32 hours
Κόστος
500 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κοκολάκη Χαρά | Οικονομολόγος -Λογίστρια – Φοροτεχνικός Ά Τάξεως, Πτυχιούχος  πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο μητρώο ΕΚΕΠΙΣ με μεγάλη επαγγελματική και Εκπαιδευτική εμπειρία.

Περιγραφή και Σκοπός Εκπαιδευτικού προγράμματος:

Με την ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής  μεταρρύθμισης στην Ελληνική Οικονομία, υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό σε συστήματα πληροφορικής που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στις απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης (myDATA, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.).

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους λογιστές, φοροτεχνικούς με μικρή ή ακόμα και μεγαλύτερη εμπειρία. Σκοπός η πρακτική προσέγγιση  της λογιστικής επιστήμης, με την χρήση των στα καλύτερων εφαρμογών της ελληνικής αγοράς (Hyper Λογιστική Διαχείριση και Tax SYSTEM του Ομίλου Epsilon Net).

Ο Στόχος τους εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης ή Λογιστικού γραφείου. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν  συγκριτικό πλεονέκτημα γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής αυτών, στα διπλογραφικά βιβλία από την έναρξη μιας εταιρείας έως την υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με αναφορά στις βασικές διατάξεις της Νομοθεσίας 4172/13 και ν.4308/14 αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και αποκτώντας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ο συμμετέχοντας πετυχαίνει την γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση στο λογιστικό κλάδο.

Δωρεάν Παροχές:

Στα πλαίσια της συμμετοχής σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μηχανογραφημένη Λογιστική με εξειδίκευση στις εφαρμογές Hyper Λογιστική & Tax System» και δεν είστε ήδη κάτοχοι των παραπάνω εφαρμογών μας, σας τις παρέχουμε Δωρεάν για όσο διάστημα ισχύει το πρόγραμμα και για ακόμα τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση του, με μοναδικές λειτουργίες που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη λογιστική εφαρμογή της αγοράς!, ώστε να εξασκηθείτε ελεύθερα από τον προσωπικό σας Η/Υ εφαρμόζοντας στην πράξη όσα διδάσκεστε μέσα στην e-αίθουσα.

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης: Σε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό επιτυχούς Ολοκλήρωσης από τον όμιλο Epsilon Net, εφόσον οι παρουσίες τους καλύπτουν το 90% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Απευθύνεται:

 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Λογιστές, Φοροτεχνικούς
 • Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών AEI, ΙΕΚ
 • Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Hyper ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • Εισαγωγή – Παραμετροποίηση εταιρειών
  • Τι καλύπτει η εφαρμογή της λογιστικής, κυκλώματα κ.λπ.
  • Δημιουργία εταιριών Β κ Γ κατηγορίας.
  • Επιλογές ανάλογα με Λογ. Σχέδιο
  • Διαφορές λογιστικών σχεδίων
 • Υποκαταστήματα – εισαγωγή εξαγωγή εταιριών
  • Δημιουργία υποκαταστημάτων
 • Λογιστικό σχέδιο
  • Δημιουργία λογαριασμών
  • Δημιουργία παρακρατούμενων φόρων
  • Ποια πεδία είναι απαραίτητα
  • Διαχειριστική φόρμα και δυνατότητες
  • Αντιγραφή λογαριασμών από μια εταιρία σε άλλη κ.λ.π
 • Συναλλασσόμενοι
  • Κοινή βάση συναλλασσόμενων για όλες τις εταιρίες
  • Δημιουργία συναλλασσόμενων
  • Έκδοση κωδικών για λήψη στοιχείων
  • Άντληση στοιχείων από ΑΑΔΕ
 • Παραδείγματα Καταχωρήσεων Λογιστικών Εγγραφών/Άρθρων
  • (παραδείγματα εγγραφών και σύνδεση με τις διατάξεις των νόμων σε  όλες τις ομάδες του λογιστικού σχεδίου).
  • Τιμολόγια εσόδων, λιανικά έσοδα, ενδοκοινοτική πώληση, αγορά παγίου, κέρδος από πώληση παγίου, εγγραφή αποσβέσεων, τιμολόγια εξόδων, έξοδο μισθοδοσίας, ΔΕΗ , ΕΦΚΑ , ενδοκοινοτική αγορά εμπορευμάτων.
 • myDATA
  • Διασύνδεση Λογαριασμών Λογιστικής – Εντύπου Ε3, Εντύπου Δήλωσης Φ.Π.Α και «Λογαριασμών» «MyDATA», αντιστοίχιση εγγραφών.
 • Εκτυπώσεις
  • Επίσημες εκτυπώσεις
  • Ισοζύγιο
  • Πληροφοριακές εκτυπώσεις
 • Περιοδική ΦΠΑ – Εξουσιοδοτήσεις
  • Κωδικοί Υποβολής εντύπων
  • Περιπτώσεις εξουσιοδοτήσεων
  • Έντυπο Περιοδικής, υπολογισμός , υποβολή
  • Επεξήγηση πινάκων pro rata – διακανονισμός παγίων ()
 • Ε3 – Λογιστικό Αποτέλεσμα
  • Εκτύπωση λογιστικού αποτελέσματος
  • Μαζικός υπολογισμός λογ. Αποτέλεσμα
  • Υπολογισμός Ε3
  • Άντληση πινάκων από ΑΑΔΕ
  • Επιμερισμός δαπανών
 • Intrastat – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
  • Άντληση ποσών από εγγραφές
  • Απευθείας καταχωρήσεις
  • Υπολογισμός εντύπων
  • Υποβολή εντύπων
 • Άλλα έντυπα
  • Περιβαλλοντικό τέλος, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Παρακρατούμενοι Φόροι, Εισφορά Διαδικτύου, Τέλος Πλαστικών κλπ.
 • Πάγια
  • Εισαγωγή παγίου (από εγγραφή κ από τη φόρμα)
  • Ανάλυση ενοτήτων (κανόνες απόσβεσης, λογαριασμοί, επιδότηση παγίου, κατηγορίες κλπ )
  • Κινήσεις παγίου (πώληση , προσθήκη , βελτίωση)
  • Υπολογισμός αποσβέσεων κ εγγραφή αποσβέσεων
  • Εγγραφή αναλογουσών στη χρήση επιδοτήσεων
 • Ισολογισμός – Οικονομικές Καταστάσεις
  • Αντιγραφή παραμέτρων
  • Εκτέλεση βημάτων
  • Υπολογισμός εκτυπώσεων
  • Εγγραφή μεταφοράς υπολοίπων από προηγούμενη χρήση
 • Αξιόγραφα
  • Παραμετροποίηση αξιογράφων
  • Δημιουργία σώματος αξιογράφου
  • Εκτυπώσεις αξιογράφων
 • Χρήστες
  • Δημιουργία χρηστών
  • Δικαιώματα χρηστών
 
Tax SYSTEM|5

Πρακτικές Ασκήσεις με Παραδείγματα

 • Δημιουργία και παραμετροποίηση υπόχρεων
  • Δημιουργία Φυσικού Προσώπου & Λήψη Στοιχείων
  • Κωδικοί σύνδεσης e-Υπηρεσιών
  • Άντληση οφειλών
  • Δημιουργία Νομικού Προσώπου & Ειδικοί Κωδικοί άντλησης στοιχείων
  • Εξουσιοδοτήσεις
  • Ευέλικτη διαχείριση λίστας Υπόχρεων
 • Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Πρακτικό παράδειγμα)
  • Ε2 Φ.Π
  • Ε3 Φ.Π
  • Ε1
  • Ανάλωση Κεφαλαίου
 • Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Εφαρμογή ασκήσεων με παράδειγμα Α.Ε και προσωπικών εταιρειών ).
  • Ε2 Ν.Π
  • Ε3 Ν.Π
  • ΦΕΝΠ
 • Διάφορα Έντυπα
  • Ε9
  • INTRASTAT/VIES
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ
  • ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΕΒ. ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  • Δ210-Δ211
 • EASYCRM
  • Μαζική ενημέρωση πελατολογίου μέσω EasyShare
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση μέσω EasyFiles
  • Μαζική Δημιουργία & άντληση δεδομένων Εντύπων μέσω EasyDocs
  • OnLine έλεγχος υποβολών μέσω EasyCheck
  • Μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS/Viber Μέσω EasyTXT
 • Πληροφόρηση Δηλώσεων
  •  Άντληση πληροφοριών
  • Υπόχρεοι αιτήσεων
  • Μαζικοί Έλεγχοι

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.