Μεταφορικές Εταιρείες και Εταιρείες Logistics | Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 23 Απριλίου 2024
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
150 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Σκοπός:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν σε Μεταφορικές Εταιρείες , καθώς και σε Εταιρείες Διαχείρισης Αποθεμάτων τρίτων. Επίσης θα γίνει αναφορά και στα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής που θα διαβιβάζονται από το τρέχον έτος.

Διάρκεια: 8 ώρες

Ημερομηνία και ωράριο: Τρίτη 23 και Πέμπτη, 25 Απριλίου | 17:30 – 21:30

Θεματολογία:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ :  ( Ε.Λ.Π – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ )

 1. H έννοια των αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Αποθέματα τρίτων, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση.
 2. Διακίνηση των αποθεμάτων. Δελτία Αποστολής , Δελτία ποσοτικών παραλαβών , ελλείμματα πλεονάσματα παραλαβών ,τρόποι αντιμετώπισής των.
 3. Ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής. Τρόποι έκδοσης Διαβίβαση στη πλατφόρμα MyDATA με παραδείγματα και εφαρμογές.
 4. Διαδικασίες κλεισίματος βιβλίων φορολογικού έτους 2023 , καθώς και σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία τήρησης των βιβλίων. Αναφορά σε όλα τα υποδείγματα των Ε.Λ.Π.
 5. Άλλα λογιστικά αρχεία. Μητρώο πάγιων στοιχείων – αποσβέσεις – κανόνες αποσβέσεων.
 6. Τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτούν οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς και όλες οι κατηγορίες των Νομικών  Προσώπων του κλάδου με παραδείγματα και εφαρμογές.
 7. Πλήρης αναφορά στις δαπάνες που αναγνωρίζονται καθώς και αυτές που θα πρέπει να αναμορφωθούν στο φορολογικό έτος 2023.
 8. Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και Ν του φορολογικού έτους 2023.

       ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ : ( Φ.Π.Α – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ – MyDATA )

 1. Ειδικά θέματα Φ.Π.Α στις μεταφορικές επιχειρήσεις και στις εταιρείες Logistics. Πενταετής  διακανονισμός πάγιων στοιχείων , prorata , επιστροφές Φ.Π.Α , παραγραφές Φ.Π.Α.
 2. Παραβάσεις στο Φ.Π.Α και τα πρόστιμα του Φ.Π.Α με παραδείγματα και εφαρμογές.
 3. Συμπλήρωση του εντύπου Φ2 ( Φ.Π.Α ) Συμπλήρωση όλων των κωδικών με παραδείγματα και εφαρμογές.
 4. Δαπάνες και αγορές για τις οποίες δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. Αντιμετώπιση τους στην πλατφόρμα MyDATA.
 5. Πλατφόρμα MyDATA. Τυποποιήσεις δεδομένων , διαβιβάσεις συσχετισμοί με πρακτικές εφαρμογές.
 6. Τα πρόστιμα στη πλατφόρμα MyDATA. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα.
 7. Η προσυμπλήρωση του εντύπου Φ2 και η τακτοποίηση των διαφορών σύμφωνα και με την απόφαση Α 1020/2024.
 8. Η προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2023 από την πλατφόρμα MyDATA.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.