Λύση και Εκκαθάριση Επιχειρήσεων

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
60 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του Σεμιναρίου να αναπτύξει αναλυτικά την διαδικασία Λύσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων και να αποσαφηνίσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την οριστική παύση των εργασιών, την διακοπή – διαγραφή της επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά:
 • Στη διάλυση ατομικής επιχείρησης ή στη συνέχιση ατομικής επιχείρησης από τους κληρονόμους με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στη λύση και εκκαθάριση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και κοινοπραξιών με παραδείγματα και εφαρμογές. (Ισολογισμός έναρξης, λήξης, εκκαθάρισης κλπ)
 • Στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΕΠΕ και ΙΚΕ.
 • Υποβολές δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, διανομές προϊόντος εκκαθάρισης κλπ με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στη λύση και εκκαθάριση των Ανώνυμων Εταιρειών.
 • Πότε διαλύονται, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και ο ορισμός εκκαθαριστών.
 • Τι γίνεται με το ΦΠΑ όταν υπάρχουν εμπορεύματα και πάγια.
 • Τι γίνεται όταν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους.
 • Πότε δηλώνουν οι μέτοχοι, τα κέρδη από την συμμετοχή τους στην Α.Ε.
 • Πως φορολογείται το προϊόν της εκκαθάρισης.
 • Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η αυτούσια διανομή ακινήτων στους μετόχους.
 • Πως και πότε συντάσσεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος όταν γίνεται ο τελικός ισολογισμός της εκκαθάρισης της Α.Ε.
 • Πώς γίνεται η οριστική παύση των εργασιών και η διακοπή – διαγραφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.