Η Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων των Οικοδομικών Επιχειρήσεων και των Τεχνικών Εταιρειών

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
50 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

 Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Στόχος Σεμιναρίου:
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 στις οικοδομικές εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

Θεματολογία:

 • Στις ατομικές οικοδομικές επιχειρήσεις και εργολάβους – υπερεργολάβους. Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 και Ε3 με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στις προσωπικές Εταιρείες (Οικονομικές-Τεχνικές). Τρόποι φορολόγησης παλαιών αλλά και νεόδμητων οικοδομών. Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και Ν με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Ανώνυμες εταιρείες, ΙΚΕ και ΕΠΕ οικοδομικές -τεχνικές παλαιό και νέο καθεστώς φορολόγησης με παραδείγματα και εφαρμογές. Συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν.
 • Φορολογική αντιμετώπιση τεχνικών εταιρειών που αναλαμβάνουν έργα στο εξωτερικό. Συμπλήρωση όλων των σχετικών κωδικών των εντύπων Ε3 κ Ν.
 • Φορολογία Κοινοπραξιών με βιβλία απλογραφικά. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές. Συμπλήρωση των πινάκων του εντύπου Ν.
 • Φορολογία Κοινοπραξιών με βιβλία διπλογραφικά. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές. Συμπλήρωση των πινάκων του εντύπου Ν.
 • Κοινοπρακτούντα μέλη. Συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας από διανεμόμενα κέρδη Κ/Ξ αλλά και κατανομή λογιστικών ζημιών. Συμπλήρωση των σχετικών πινάκων του εντύπου Ε3 και Ν.
 • Ειδικά θέματα αντιμετώπισης του παρακρατούμενου φόρου εργολάβων σε περιπτώσεις εισφοράς Δημοσίων τεχνικών έργων και υποβολές των σχετικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται στις οικοδομικές και τεχνικές εταιρείες και ορθή συμπλήρωση της κατάστασης της φορολογικής αναμόρφωσης.
 • Έντυπο Ε16. Χρησιμότητα και συμπλήρωση με παραδείγματα.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.