Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις

Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εκπαίδευσης (Webinar)

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στην υποχρεωτική ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο Σύναψης  των Δημοσίων Συμβάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θα γίνει αναφορά:

 • Στους χρόνους έναρξης καταχώρισης του Δημοσίου για παραλαβή Ηλεκτρονικών Τιμολογίων.
 • Στους χρόνους έναρξης υποχρέωσης υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους προμηθευτές του Δημοσίου.  Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στον τύπο και το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του (ΚΥΑ 63446/31/05/2021).
 • Στην διασύνδεση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με την πλατφόρμα της myDATA και  στο ρόλο του παρόχου υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
 • Στις εξαιρέσεις υποχρεωτικής εφαρμογής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα.
 • Στις κυρώσεις της μη  εφαρμογής των διατάξεων περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με την 52445 Ε.Ξ 4.4.2023 ΚΥΑ.
 • Στα πλεονεκτήματα και τα φορολογικά κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης των λοιπών περιπτώσεων , πλην των Δημοσίων  Συμβάσεων  με παραδείγματα και εφαρμογές.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.