ΦΠΑ στη Διασυνοριακή παροχή Υπηρεσιών

Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες Χώρες

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 6 Απριλίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Πιστοποιημένος στην διεθνή Φορολογία και ΦΠΑ από το ορκωτό Ινστιτούτο Φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Ciot) Παραδίδει φορολογικά και λογιστικά σεμινάρια στον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις. Αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της CPA του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας και κατέχει Μάστερ στην επιστημονική οικονομική μηχανική, από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και επιχειρήσεων της Αθήνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ως φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στην κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών θα πρέπει να επιβάλλεται από το Κράτος στο οποίο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η κατανάλωση αυτών.  Η εξεύρεση του τόπου κατανάλωσης (παροχής) μιας υπηρεσίας και επομένως ο τόπος φορολογίας αυτής, καθώς η υπηρεσία είναι κάτι άυλο, παρουσιάζει πρακτικές δυσχέρειες. Οι κανόνες για τον τόπο φορολόγησης μιας υπηρεσίες ορίζονται στα άρθρα 43 – 59 γ της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/EK) και έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική μας νομοθεσία στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ.  Ορίζονται δύο γενικοί κανόνες ανάλογα με την ιδιότητα του λήπτη της υπηρεσίας (υποκείμενος στο φόρο ή μη) και μια σειρά από ειδικούς κανόνες. Το webinar έχει ως στόχο μέσα από μέσα από μια πρακτική προσέγγιση να παρουσιάσει αναλυτικά τους κανόνες αυτούς ώστε οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το πότε μια διασυνοριακή υπηρεσία έχει ως τόπος φορολόγησης την Ελλάδα και επομένως θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ, πότε αυτές φορολογούνται σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και επομένως θα πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες από τη φορολογική αρχή του Κράτους αυτού για τις υποχρεώσεις του από πλευράς ΦΠΑ και πότε σε Τρίτη Χώρα και επομένως δεν επιβάλλεται Κοινοτικός ΦΠΑ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
 • Επιχειρηματίες
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Συνολική διάρκεια: 4 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):
 • Παροχή υπηρεσιών σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στο εξωτερικό  – Γενικός Κανόνας B2B (άρθρο 14 2α Κ. ΦΠΑ)
 • Λήψη υπηρεσιών από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στο εξωτερικό  – Πράξη Λήπτη
 • Παροχή υπηρεσιών σε ΙΔΙΩΤΕΣ στο εξωτερικό – Γενικός Κανόνας B2C (άρθρο 14 2β Κ. ΦΠΑ)
 • Παροχή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ υπηρεσιών (λογιστικές, νομικές, μηχανογραφικές κ.λπ.)
 • Παροχή υπηρεσιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και διαμεταφοράς ΑΓΑΘΩΝ
 • Υπηρεσίες σχετικές με ΑΚΙΝΗΤΑ
 • ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ακινήτων και παροχή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ κ.λπ. υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες μεταφοράς ΕΠΙΒΑΤΩΝ
 • Υπηρεσίες ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ εκπαιδευτικών, εμπορικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ. δραστηριοτήτων
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Η παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • Βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ε.Ι.Χ., σκάφη αναψυχής κ.λπ.)
 • ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ λοιπών κινητών αγαθών (μηχανημάτων κ.λπ.)
 • Εργασίες ΦΑΣΟΝ και πραγματογνωμοσύνες και ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ σε κινητά αγαθά
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παρεχόμενες υπηρεσίες – ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
 • Τι είναι ο κανόνας χρήσης και εκμετάλλευσης και για ποιες υπηρεσίες εφαρμόζεται
 • Κανόνας ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ απόδοσης του ΦΠΑ για τις πωλήσεις υπηρεσιών σε ιδιώτες άλλων κρατών μελών.
 • Υποχρεώσεις υποκειμένων στο φόρο και ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ιατροί, φροντιστήρια κ.λπ.)
 • Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ δήλωσης των ενδοκοινοτικών παροχών / λήψεων υπηρεσιών
 • Έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Φ4 & Φ5) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ δήλωσης των ενδοκοινοτικών παροχών / λήψεων υπηρεσιών.
 • Πρακτικά παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.