Φορολογικός Έλεγχος ΦΠΑ: Τα “SOS”

Έσοδα | Έξοδα | Δηλωτικές Υποχρεώσεις

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 12 Μαρτίου 2024
Διάρκεια
12 hours
Κόστος
180 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Φορολογικός Σύμβουλος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α. και Διεθνούς Φορολογίας. Πιστοποιημένος στα αντικείμενα αυτά (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προσκεκλημένος ομιλητής και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έχει αποφοιτήσει μετά επαίνου από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International M.B.A. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος Σεμιναρίου: Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί, μαζί με το φόρο εισοδήματος, τις δύο βασικές φορολογίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως ένα σημαντικό αντικείμενο φορολογικού ελέγχου. Η δυσκολία κατανόησης και εφαρμογής των διατάξεων του ΦΠΑ τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από την Φορολογική Διοίκηση έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι οδηγεί πολύ συχνά σε προστριβές στα πλαίσια φορολογικών ελέγχων αλλά και στην επιβολή άδικων φόρων και προστίμων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερώσει του συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση το πιο σημαντικών θεμάτων του ΦΠΑ που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου.  Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν οι διατάξεις που αφορούν τα έσοδα (έσοδα που υπάγονται στο ΦΠΑ, ορθή εφαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ, έσοδα απαλλασσόμενα, τεκμηρίωση των απαλλαγών κ.λπ. ) στο δεύτερο τα έξοδα (έξοδα με ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης, υπολογισμός του ποσού προς έκπτωση, παραγραφή κ.λπ.) και στο τρίτο θα παρουσιαστούν οι δηλωτικές και άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ΦΠΑ (δήλωση ΦΠΑ, ειδικές υποχρεώσεις για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις κ.λπ.).

 

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιμέρους ενοτήτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Λογιστές, φοροτεχνικούς, φορολογικούς συμβούλους
 • Στελέχη οικονομικών διευθύνσεων & λογιστηρίων
 • Στελέχη της φορολογικής διοίκησης
 • Ορκωτούς Λογιστές

                                            ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Ενότητα Α: Έσοδα
 • Έσοδα με ΦΠΑ – Εφαρμογή του ορθού συντελεστή ΦΠΑ
 • Ποιοι συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται στην Ελλάδα (κανονικός – μειωμένοι – ειδικοί συντελεστές)
 • Πότε εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές – Παράρτημα ΙΙΙ Κ. ΦΠΑ
 • Υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι ειδικοί μειωμένοι συντελεστές που ισχύουν σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου
 • Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις αλλαγής συντελεστών / μετάταξης αγαθών ή υπηρεσιών από ένα συντελεστή σε έναν άλλο

 

 • Έσοδα χωρίς ΦΠΑ – Ποια έσοδα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ
 • Πωλήσεις που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας
 • Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (ιατροί, εκπαιδευτήρια, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες, ενοίκια κ.λπ.)
 • Απαλλαγές στις πωλήσεις αγαθών σε τρίτες χώρες (εξαγωγές)
 • Απαλλαγές στις πωλήσεις αγαθών σε Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές)
 • Ειδικές απαλλαγές για πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.
 • Λοιπές απαλλαγές
 • ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

 

 • Ειδικές περιπτώσεις «εσόδων» – Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών

 

Ενότητα Β: Έξοδα

 

 • Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγορών / δαπανών
 • Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εξόδων
 • Για ποια έσοδα παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εξόδων που αφορούν αυτά τα έσοδα
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ

 

 • Υπολογισμός του τελικού πόσου ΦΠΑ προς έκπτωση
  • Pro rata
  • Διακανονισμοί παγίων
  • Λοιποί διακανονισμοί

 

 • Επιστροφή / έκπτωση ΦΠΑ και παραγραφή

 

Ενότητα Γ: Δηλωτικές Υποχρεώσεις

 

 • Δήλωση ΦΠΑ (αναλυτικά κατά κωδικό – προθεσμίες – πρόστιμα)
 • Προσυμπληρωμένες Δηλώσεις ΦΠΑ (ΑΑΔΕ – myDATA)
 • Ειδικές δηλωτικές υποχρεώσεις για όσους πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat κ.λπ.)
 • Πρακτικά παραδείγματα – Πίνακες

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.