Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 2064/2023

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Σαφαρής Θανάσης | π. Προϊστάμενος τμήματος Φυσικών Προσώπων ΔΕΑΦ Α’
Γιόβα Βασιλική | Στέλεχος Δ/νσης εφαρμογής άμεσης Φορολογίας Εισοδήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει πλήρης ανάλυση της Νέας εγκυκλίου Ε.2064/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά την παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται η έννοια και τα κριτήρια της φορολογικής κατοικίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α., συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των ερμηνευτικών Σχολίων του άρθρου 4 του Προτύπου της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επί του εισοδήματος και του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (Model Tax Convention on Income and on Capital έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2017).
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλουν δήλωση οι φορολογικοί  κάτοικοι αλλοδαπής
 • Πότε το εισόδημα θεωρείται ότι προκύπτει στην ημεδαπή
 • Διαφοροποιήσεις στη φορολόγηση εισοδήματος μεταξύ των φορολογικών κάτοικων αλλοδαπής και  ημεδαπής
 • Εξέταση της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ
 • Πώς δηλώνονται στη φορολογική δήλωση τα εισοδήματα από συντάξεις και μισθωτή εργασία, από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα- τόκοι– δικαιώματα-ενοίκια), από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
 • Λοιπά ποσά που περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των φορολογικών κάτοικων αλλοδαπής
 • Τι ισχύει για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής
 • Φορολογική Κατοικία (έννοια, κριτήρια) σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 2064/2023
 • Φορολογικός εκπρόσωπος
 • Διαδικασία μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής
 • Διαδικασία μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής σε φορολογικό Ελλάδος

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.