Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
50 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Σαφαρής Θανάσης | τ. Προϊστάμενος τμήματος Φυσικών Προσώπων ΔΕΑΦ Α’
Γιόβα Βασιλική | Στέλεχος Δ/νσης εφαρμογής άμεσης Φορολογίας Εισοδήματος

Ημερομηνία και ωράριο: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 | 17:30 – 21:30

Διάρκεια : Τέσσερις (4) ώρες

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Σκοπός:
Το σεμινάριο έχει ως στόχος την πλήρης ανάλυσης της φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2023 και την παρουσίαση των αλλαγών στα Φορολογικά Έντυπα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Όλες οι αλλαγές που αφορούν στο έτος 2023 και το 2024
  • Αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος
  • Tα νέα δεδομένα για το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις
  • Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
  • Προκαταβολή φόρου ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος
  • Όλες οι Αλλαγές στα Φορολογικά Έντυπα Φυσικών προσώπων

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.