Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Νομικών Προσώπων

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΧΑΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – ΑΑΔΕ

Στόχος Σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου, η πλήρης ανάλυση των Φορολογικών διατάξεων για την Φορολογία Νομικών Προσώπων, καθώς και Νομικών Οντοτήτων και η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

 Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

Θεματολογία:

 • -Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε
 • Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα
 • Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε
 • Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών κατά το χρόνο διανομής τους-Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ε.2089/2022 εγκύκλιο
 • Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
 • -Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α)
 • Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β)
 • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β)
 • Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ)
 • Προσαυξημένες αποσβέσεις
 • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος
 • Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα
 • Εισοδήματα αλλοδαπής
 • Φορολογική μεταχείριση ζημιών
 • Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής

Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022-Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.