Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων-Έντυπα Φορολογικού Έτους 2023

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 22 Μαΐου 2024
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΧΑΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – ΑΑΔΕ
Σκοπός:  Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλη την Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Παρουσίαση των Εντύπων Φορολογικού έτους 2023.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
  Ημερομηνία και ωράριο: Τετάρτη, 22 Μαϊου 2024 | 17:00 – 22:00 Διάρκεια: 5 ώρες ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε
 • Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα
 • Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε
 • Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών κατά το χρόνο διανομής τους-Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ε.2089/2022 εγκύκλιο
 • Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
 
 • Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων-Φορολογική Απαλλαγή ν.4935/2022
 
 • -Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α)
 • Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β)
 • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β)
 • Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ)
 • Προσαυξημένες αποσβέσεις
 • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Δαπάνες που αφορούν πράσινη οικονομία (άρθρο 22 Ε)
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος
 
 • Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα
 
 • Εισοδήματα αλλοδαπής
 • Φορολογική μεταχείριση ζημιών
 • Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής
 
 • Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 
 • Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2023-Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους.
 

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.