Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών – Νομικών Προσώπων και Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση όλων των Εντύπων

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
Διάρκεια
15 hours
Κόστος
150 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Σαφαρής Θανάσης | π. Προϊστάμενος τμήματος Φυσικών Προσώπων ΔΕΑΦ Α’
Γιόβα Βασιλική | Στέλεχος ΑΑΔΕ
Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.
ΧΑΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Στέλεχος της Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – ΑΑΔΕ

Στόχος Σεμιναρίου:

 • Η ανάλυση των διατάξεων που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των νέων διατάξεων.
 • Πλήρης ανάλυση των Φορολογικών διατάξεων για την Φορολογία Νομικών Προσώπων, καθώς και Νομικών Οντοτήτων και η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.
 • Βήμα – Βήμα η ανάλυση όλων των κωδικών στα Έντυπα Φορολογίας Φυσικών & Νομικών Προσώπων.

 

 Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 15 ώρες.

Ημερομηνίες Υλοποίησης:

 • Δευτέρα 12 | Πέμπτη 15 και 22 Ιουνίου 2023 | 17:00 – 22:00

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Παρουσίαση – ανάλυση νέων και βασικών κωδικών, υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων φ.π. φορολογικού έτους 2022.
 • Αλλαγή προθεσμιών υποβολής και έκπτωση φόρου στην εφάπαξ καταβολή.
 • Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ.
 • Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
 • Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022.
 • Αντιμετώπιση εφάπαξ αποζημίωσης αλλοδαπής. Νέοι κωδικοί.
 • Τροποποίηση του Συνυποσχετικού – ναυτιλιακά μερίσματα-Υπεραξία μετοχών ναυτιλιακών εταιριών.
 • Νέοι κωδικοί στον Πίνακα 7
 • Νέες ενισχύσεις σε ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Νέος κωδικός.
 • Συμβολαιακή γεωργία (άρθρο 15 του ν.4935/2022)- Νέοι κωδικοί.
 • Αλλαγές για τις Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Φ.Ε. 2022-Αφαίρεση από το εισόδημα.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  Ε3 Φ2022  (ΓΙΑ Φ.Π.)
 • AΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΕΝΤΥΠΟΥ   Ε1 Φ2022
 • Ειδική ενότητα απαντήσεων σε ερωτήματα των συμμετεχόντων

Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση Εντύπων – Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στην συμπλήρωση όλων των εντύπων που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση:

 • Σε όλους τους κωδικούς των εννέα πινάκων του εντύπου Ε1 με ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση των νέων κωδικών που προστέθηκαν με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους.
 • Σε όλους τους κωδικούς των τριών ενοτήτων του εντύπου Ε2 με ανάλυση και στα θέματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Σε όλους τους κωδικούς του εντύπου Ε3 καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους κωδικούς καθώς και την προσυμπλήρωση του εντύπου από την πλατφόρμα της Mydata.
 • Σε όλους τους κωδικούς της κατάστασης της φορολογικής αναμόρφωσης με παραδείγματα και εφαρμογές. Αναφορά στα άρθρα 22,23,24 και 26 του Ν.4172/2013.
 • Στις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Αναφορά στους πίνακες του εντύπου Ν και ιδιαίτερα στον πίνακα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 47 παρ.1 του Ν. 4172/2013.
 • Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τρόποι πληρωμής, Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Θεματολογία:

 • -Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε
 • Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα
 • Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε
 • Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών κατά το χρόνο διανομής τους-Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ε.2089/2022 εγκύκλιο
 • Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
 • -Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α)
 • Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β)
 • Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β)
 • Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ)
 • Προσαυξημένες αποσβέσεις
 • Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος
 • Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
 • Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα
 • Εισοδήματα αλλοδαπής
 • Φορολογική μεταχείριση ζημιών
 • Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής

Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022-Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.