Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Φορολογικός Σχεδιασμός

Transfer Pricing

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 23 Απριλίου 2024
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
150 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

ΠΟΥΡΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Partner από το 2010 και σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει σπουδάσει τραπεζικές και ασφαλιστικές επιστήμες, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ποιότητας (MSc in QM) και έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο ΜΕΤΚΕΛ ΙΕΣΟΕΛ. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης ενεργή και σημαντική ενασχόληση με το αντικείμενο της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και της Διεθνούς φορολογίας και είναι Contributor στις εκδόσεις Transfer Pricing Guide και International Tax Guide της PKFI.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του Σεμιναρίου η πλήρης ανάλυση των υποχρεώσεων διαδικασιών που αφορούν τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές και τον Φορολογικό Σχεδιασμό, σε σχέση με Πλαίσιο εξέτασης, μεθοδολογία τεκμηρίωσης αλλά και το Φορολογικό σχεδιασμό –  Ειδικά θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πλαίσιο εξέτασης – μεθοδολογία τεκμηρίωσης
 • Eνδοομιλικές συναλλαγές: εισαγωγικές έννοιες, Πρότυπη Σύμβαση ΟΟΣΑ (ΠΣ-ΟΟΣΑ) και  η αρχή των ίσων αποστάσεων (άρθρο 9 ΠΣ-ΟΟΣΑ), Κατευθυντήριες Οδηγίες ΟΟΣΑ (ΚΟ-ΟΟΣΑ), αλλά πλαίσια εξέτασης
 • Τύποι συναλλαγών (κύριας δραστηριότητας, παθητικού εισοδήματος, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων)
 • Ανάλυση συγκρισιμότητας – Πέντε πεδία συγκρισιμότητας
 • Λειτουργική ανάλυση – Functions, Assets, Risks (FAR analysis)
 • Μεθοδολογία 9 βημάτων και επιλογή μεθόδου
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – παραδοσιακές (CUP, RP, CP)
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – συναλλακτικές (TNMM, Profit Split)
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης – άλλες μέθοδοι (Valuations)
 • Έλεγχος συγκρισιμότητας στοιχείων – προσαρμογές – Συγκριτικά στοιχεία – Εσωτερικά και Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία
 • Εύρος αποδεκτών τιμών-αποκλίσεις-διόρθωση φορολογητέας ύλης
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές στην ελληνική νομοθεσία – Συνδεδεμένα πρόσωπα και υπόχρεοι, φάκελος τεκμηρίωσης -χρόνος κατάρτισης, γλώσσα, ποινές και πρόστιμα – Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
Φορολογικός σχεδιασμός –  Ειδικά θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Ειδικά θέματα -Μόνιμες εγκαταστάσεις (AOA)
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (CUP, Profit Split, Valuations)
 • Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (CUP)
 • Ενδοομιλικές υπηρεσίες (CUP, CP)
 • Αναδιαρθρώσεις λειτουργιών

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.