Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες στην Φορολογία Εισοδήματος Ν.4172/2013

Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εκπαίδευσης (Webinar)

Ημερομηνία Έναρξης
Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024
Διάρκεια
16 hours
Κόστος
230 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Στόχος Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο πραγματεύεται την ανάλυση των διατάξεων που αναφέρονται στις δαπάνες, στα έσοδα και στον προσδιορισμό των κερδών, των επιχειρήσεων. Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία.

Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση περί εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται:

 • Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
 • Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Ορκωτούς Λογιστές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 16 ώρες.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 από ν. 4876/2021 έως σήμερα

Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις

 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ανάλυση άρθρου 21 του Ν. 4172/2013)
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Ανάλυση άρθρου 22 του Ν. 4172/2013)
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

(Ανάλυση άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013)

 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

(Ανάλυση άρθρου 22Β του Ν. 4172/2013)

 • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (Ανάλυση άρθρου 22Γ του Ν. 4172/2013)
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

(Ανάλυση άρθρου 23 του Ν. 4172/2013)& Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (έντυπο Ε3)

 • Φορολογικές αποσβέσεις (Ανάλυση άρθρου 24 του Ν. 4172/2013)
 • Επισφαλείς απαιτήσεις (Ανάλυση άρθρου 26 του Ν. 4172/2013)
 • Μεταφορά ζημιών (Ανάλυση άρθρου 27 του Ν. 4172/2013)
 • Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης (Thin capitalization Rule)

Ανάλυση άρθρου 49 του Ν. 4172/2013

 • Ενδοομιλικές συναλλαγές (Ανάλυση άρθρου 50 του Ν. 4172/2013)
 • Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Ανάλυση άρθρου 65 του Ν. 4172/2013)
 • Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

(Ανάλυση άρθρου 66 του Ν. 4172/2013)

 • Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας (Ανάλυση άρθρου 71Α του Ν. 4172/2013)
 • Κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης

(Ανάλυση άρθρου 71Δ του Ν. 4172/2013)

 • Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

(Ανάλυση άρθρου 71Ε του Ν. 4172/2013)

 • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

(Ανάλυση άρθρου 71ΣΤ του Ν. 4172/2013)

 • Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

(Ανάλυση άρθρου 71ΣΤ του Ν. 4172/2013)

 • Αναφορές σε Έντυπα Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
 • Επίλυση Ζητημάτων-Πρακτικά Παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.