Ειδικά Ζητήματα Φορολογικού Ελέγχου και Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2023

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 10 Απριλίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Νασόπουλος Α. Αντώνιος | Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός Συντονιστής – Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» με Κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

 

Σκοπός:
Το σεμινάριο πραγματεύεται τα ειδικά ζητήματα και διαδικασίες φορολογικού ελέγχου και σχηματικά στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Φ.Ε.2023, είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία. Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Στελέχη Λογιστηρίων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με ειδικότερα ζητήματα στην Ελληνική Φορολογία. Με το πέρας του παρόντος σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρη και βαθιά γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, με παράλληλη απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας

Διάρκεια: 4 ώρες

Ημερομηνία και ωράριο: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 | 17:00 – 21:00

 

Θεματολογία:

Αλλαγές που έγιναν στο Ν. 4172-2013 έως σήμερα
Γενικά Σχόλια – Παρατηρήσεις
• Γενικά για Φορολογικό Έλεγχο
1. Είδη Ελέγχου
2. Ελεγκτικά Προγράμματα Και Μέθοδοι Ελέγχου
3. Στάδια του Ελέγχου, Προετοιμασία Ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση,
4. Γενικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις
5. Έλεγχος Συναλλαγών Μεταξύ Συνδεδεμένων Προσώπων
• Ειδικά Θέματα Φορολογικού Ελέγχου
1. Αξιοπιστία Λογιστικού Συστήματος
2. Προσδιορισμός Εισοδήματος με Έμμεσες Μεθόδους Ελέγχου,
3. Προσαύξηση περιουσίας και Δικαιολόγηση αυτής
4. Αντικαταχρηστικοί Κανόνες στην Φορολογία Εισοδήματος
• Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων με Επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει Κ.Φ.Ε. (Σχηματικά με πρακτική ανάλυση)
• Σχηματική απεικόνιση προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος, αρχικού και οφειλόμενου φόρου, προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
• Αναφορές σε Έντυπα Ε1,Ε3 ,Κ.Φ.Α.,Ν
• Πρακτικά παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.