Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – ProRata

Διακανονισμός παγίων – Επιστροφή φόρου - Παραγραφή

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Φορολογικός Σύμβουλος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α. και Διεθνούς Φορολογίας. Πιστοποιημένος στα αντικείμενα αυτά (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προσκεκλημένος ομιλητής και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έχει αποφοιτήσει μετά επαίνου από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International M.B.A. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Μέσω του μηχανισμού αυτού εξασφαλίζεται αρχή της ουδετερότητας του φόρου σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις αλλά, ως φόρος κατανάλωσης, τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών και των υπηρεσιών.

 • Ποιοι όμως έχουν δικαίωμα έκπτωσης; Μπορεί το δικαίωμα αυτό να περιορίζεται;
 • Πότε πρέπει να διακανονίζεται το ποσό του φόρου που εκπίπτει και με ποιον τρόπο αυτό γίνεται; Τι ισχύει ειδικά για τα αγαθά επένδυσης (πάγια);
 • Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου;

Το webinar έχει ως στόχο μέσα από μέσα από μια πρακτική προσέγγιση να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

          

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 •  Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

Ημερομηνία Webinar: Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2024 | 17:00 – 21:00

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα

Συνολική διάρκεια: 4 ώρες

                       

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

             Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

 •  Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης
 • Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
 • Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια Πότε εκπίπτει ο ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων – Νέα απόφαση ΣτΕ
 • Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις
 • Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου
 • Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών
 • Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ Πρακτικά παραδείγματα

  

 

 

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.