Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – ProRata – Διακανονισμός παγίων – Επιστροφή φόρου – Παραγραφή

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Πιστοποιημένος στην διεθνή Φορολογία και ΦΠΑ από το ορκωτό Ινστιτούτο Φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Ciot) Παραδίδει φορολογικά και λογιστικά σεμινάρια στον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις. Αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της CPA του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας και κατέχει Μάστερ στην επιστημονική οικονομική μηχανική, από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και επιχειρήσεων της Αθήνας

Περιγραφή – Στόχος

Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  Μέσω του μηχανισμού αυτού εξασφαλίζεται αρχή της ουδετερότητας του  φόρου σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις αλλά, ως φόρος κατανάλωσης, τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Ποιοι όμως έχουν δικαίωμα έκπτωσης; Μπορεί το δικαίωμα αυτό να περιορίζεται; Πότε πρέπει να διακανονίζεται το ποσό του φόρου που εκπίπτει και με ποιον τρόπο αυτό γίνεται; Τι ισχύει ειδικά για τα αγαθά επένδυσης (πάγια); Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου;

Το webinar έχει ως στόχο μέσα από μέσα από μια πρακτική προσέγγιση να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Νομικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη της φορολογικής διοίκησης

Περιεχόμενα

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

 • Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης
 • Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 • Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
 • Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια
 • Έκπτωση ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων
 • Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις
 • Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου
 • Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών
 • Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ
 • Πρακτικά παραδείγματα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.