Διημερίδα Επίκαιρων Φορολογικών και Εργατικών Θεμάτων

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών, Νομικών Προσώπων, myDATA και Εργατική Νομοθεσία

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 4 Απριλίου 2023
Διάρκεια
8 hours
Κόστος
120 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Σαφαρής Θανάσης | π. Προϊστάμενος τμήματος Φυσικών Προσώπων ΔΕΑΦ Α’
Γιόβα Βασιλική | Στέλεχος ΑΑΔΕ
Νιφορόπουλος Κώστας | Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ραπανάκης Πέτρος | Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος

Στόχος Σεμιναρίου:

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών Προσώπων καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

Πλήρης ανάλυση της τρέχουσας Νομοθεσίας σε σχέση με τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους για την πλατφόρμα myDATA

Πλήρης ανάλυση του Νέου Θεσμικού πλαισίου για το Ψηφιακό ωράριο και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής ψηφιακού ωραρίου για κάθε καθεστώς απασχόλησης (πλήρης – μερική – εκ περιτροπής). Ιδιαίτερη αναφορά στις κυρώσεις και στα πρόστιμα. Ανάλυση όλων των Επίκαιρων θεμάτων της Εργατικής Νομοθεσίας.

 Απευθύνεται:

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Παρουσίαση – ανάλυση νέων κωδικών δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Ε. Φ.Π. 2022 
 • Παρουσίαση – ανάλυση βασικών κωδικών, υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Π. φορολογικού έτους 2022.
 • Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Φ.Ε. 2022
 • Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό  έτος 2022
 • Άρθρα 5Α (επένδυση 500.000€)  – 5Β (συνταξιούχοι εξωτερικού) του ΚΦΕ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ)
 • Αναλυτική παρουσίαση Άρθρου 5Γ του ΚΦΕ (Νέες θέσεις μισθωτών-έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας) (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ)
 • Φορολογική μεταχείριση μη επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φορολογική μεταχείριση αγροτικών επιδοτήσεων
 • Ποσό που καταβλήθηκε στους ΕΛΚΕ Καθηγητών ΑΕΙ από μη ασκούντες ατομική επιχειρηματική  δραστηριότητα
 • Παρουσίαση – ανάλυση νέων κωδικών εντύπου Ε3 Φ.Ε.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ  Ε3 Φ.Ε. 2022  (ΓΙΑ Φ.Π.)
 • AΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΕΝΤΥΠΟΥ   Ε1 Φ.Ε.
 • Ειδική ενότητα απαντήσεων σε ερωτήματα των συμμετεχόντων

 

Υποχρεώσεις 2023 στην πλατφόρμα myDATA και Διαδικασία κλεισίματος 2022

 Χρόνοι διαβίβασης – Νέες ημερομηνίες

 • παράληψη – αποκλίσεις διαβίβασης του έτους 2021 η Νέα προθεσμία διαβίβασης
 • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης για το 2022
 • Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, για το 2022
 • Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, για το 2022
 • Οι Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων για το 2022
 • Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA – τι ισχύει για το 2023.
 • Από 1.1.2024 τι ισχύει για τους χρόνους διαβίβασης δεδομένων
 • προσυμπλήρωση των εντύπων του ΦΠΑ από την πλατφόρμα myDATA.
 • Διαδικασία κλεισίματος των ηλεκτρονικών βιβλίων για το έτος 2022.
 • Ειδική ενότητα απαντήσεων σε ερωτήματα των συμμετεχόντων

 

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε

              Αφορολόγητα έσοδα  και ενισχύσεις από έκτακτα γεγονότα

              Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητων εσόδων κατά τη διανομή τους, εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε

Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες

              Παρουσίαση των δαπανών που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση

              Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22 Α)

              Δαπάνες μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρο 22 Β)

              Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων (άρθρο 22 Β)

              Προσαυξημένες δαπάνες διαφήμισης (άρθρο 22 Γ)

              Προσαυξημένες αποσβέσεις  – Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

              Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού τους-Απεικόνιση στο Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος

              Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων-Αλλαγές που επήλθαν με βάση τις διατάξεις του ν.4646/2019

Φορολογική Μεταχείριση Μερισμάτων-Πρακτικά Παραδείγματα

Εισοδήματα αλλοδαπής

              Φορολογική μεταχείριση ζημιών

              Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής

Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα-Αλλαγές που επήλθαν με βάση τις διατάξεις του ν.4916/2021.

Παρουσίαση αλλαγών στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022 – Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης τους.  

 

Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και επίκαιρα θέματα Νομοθεσίας

 • Η διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Ψηφιακό ωράριο μερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο
 • Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων
 • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
 • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με την νέα Υπουργική απόφαση 80016/01-09-2022
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του εργαζομένου έως την υποβολή του εργοδότη
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο μηχανισμός ελέγχου από τον εργοδότη για: ορφανά χτυπήματα, αποκλίσεις, παραβάσεις
 • Η διαδικασία υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας
 • Τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη
 • Επίκαιρα θέματα της Εργατικής Νομοθεσίας
 • Ειδική ενότητα απαντήσεων σε ερωτήματα των συμμετεχόντων

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.