Διακίνηση – Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών

Ημερομηνία Έναρξης
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

 • Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει αναφορά στα ειδικά θέματα που αφορούν σε διακινήσεις και τιμολογήσεις αγαθών αλλά και τιμολογήσεις υπηρεσιών
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

 • Στους τρόπους έκδοσης των παραστατικών διακίνησης καθώς και στο περιεχόμενο τους.
 • Στους λόγους που εξαιρέθηκε η διαβίβαση των παραστατικών διακίνησης στην πλατφόρμα MyData.
 • Στα θέματα ελλειμάτων, πλεονασμάτων παραλαβών και στους τρόπους αντιμετώπισής των με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στα θέματα ελλειμάτων, πλεονασμάτων απογραφών και στους τρόπους αντιμετώπισής των με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις διακίνησης αγαθών για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Αποστολής
 •  Στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που θα εφαρμοστεί σύντομα.
 • Στις μεθόδους αποτίμησης αποθεμάτων και στις ιδιοπαραγωγές – ιδιοκαταναλώσεις αυτών.
 • Στον τύπο και το περιεχόμενο του τιμολογίου καθώς και του πιστωτικού τιμολογίου με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στους χρόνους έκδοσης του τιμολογίου καθώς και του πιστωτικού τιμολογίου με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και τους παρόχους. Που είναι υποχρεωτική η έκδοση του. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.
 • Στις ποινές μη έκδοσης του τιμολογίου και του δελτίου αποστολής με το τελευταίο ποινολόγιο

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.