Διακανονισμοί ΦΠΑ στη δήλωση Μαρτίου ή 1ου τριμήνου 2024 (prorata, πάγια κ.λπ.)

Ημερομηνία Έναρξης
Τρίτη 9 Απριλίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Φορολογικός Σύμβουλος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α. και Διεθνούς Φορολογίας. Πιστοποιημένος στα αντικείμενα αυτά (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προσκεκλημένος ομιλητής και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έχει αποφοιτήσει μετά επαίνου από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International M.B.A. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απευθύνεται σε :
• Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές & Οικονομολόγους
• Στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ορκωτούς Λογιστές

Στόχος Σεμιναρίου: Με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου (δήλωση Μαρτίου για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή 1ου τριμήνου για όσους τηρούν απλογραφικά) θα πρέπει όσες επιχειρήσεις η διαχειριστική τους χρήση λήγει την 31/12 να προβούν στους ετήσιους διακανονισμούς που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών (εξόδων κλ.π.)

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέσα από μία πρακτική προσέγγιση με πολλά παραδείγματα να ενημερώσει του συμμετέχοντες για τους διακανονισμούς αυτούς (pro-rata, πάγια κ.λπ.), για το πώς γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί και για το πώς αυτά τα ποσά θα απεικονιστούν στην δήλωση ΦΠΑ.

Διάρκεια: 4 ώρες

Ημερομηνία και ωράριο: Τρίτη, 09 Απριλίου | 17:00 – 21:00

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

  • Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε διακανονισμό του ΦΠΑ εισροών
  • Σε ποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχηματίζουν το κλάσμα της pro rata και πως αυτό υπολογίζεται
  • Σε ποιες εισροές εφαρμόζεται η pro rata
  • Τι ισχύει ειδικά για τα πάγια
  • Μέχρι πότε πρέπει να τεθούν σε λειτουργία τα πάγια για να μην χαθεί το δικαίωμα έκπτωσης
  • Πώς διακανονίζεται το ΦΠΑ στη περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός παγίου
  • Ποιους επιπλέον διακανονισμούς παγίων οφείλουν να διενεργήσουν οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν το κλάσμα της pro rata
  • Σε ποιους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να απεικονίζονται τα συγκεκριμένα ποσά

Πρακτικά παραδείγματα – Πίνακες

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.