Διαδικασίες κλεισίματος των Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων για το Φορολογικό έτος 2023

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 27 Μαΐου 2024
Διάρκεια
5 hours
Κόστος
80 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Καλαμαράς Νικόλαος | Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Σκοπός:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για το κλείσιμο των βιβλίων του φορολογικού έτους 2023.

 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά :

  • Στις ενέργειες  για το κλείσιμο των απλογραφικών βιβλίων.

Απογραφές , αποτιμήσεις , έλεγχοι εγγραφών , λοιπές εγγραφές τακτοποίησης ,  συμφωνίες λογιστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, προσδιορισμός των αποτελεσμάτων περιόδου , μεταφορές δεδομένων στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α .

  • Στη  σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα απλογραφικά βιβλία. ( Υπόδειγμα Β6  ) με παραδείγματα και εφαρμογές.
  • Στα διπλογραφικά βιβλία. Ενέργειες πριν την σύνταξη του ισολογισμού. Εγγραφές προβλέψεων , τακτοποιητικές εγγραφές , διάφοροι έλεγχοι και διασταυρώσεις.
  • Στην μετάταξη των επιχειρήσεων από το απλογραφικό στο διπλογραφικό σύστημα και την σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης.
  • Στην διαδικασία κλεισίματος των βιβλίων στις ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75.
  • Στο κλείσιμο και τη συμφωνία των ηλεκτρονικών βιβλίων με τα λογιστικά βιβλία. Αναφορά σε όλη τη διαδικασία με εφαρμογές.
  • Στη λογιστική και φορολογική βάση , ανάλυση των διαφορών με παραδείγματα και εφαρμογές και συμπλήρωση του σχετικού πίνακα στο έντυπο Ε3 με παραδείγματα.
  • Στα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Β1.1 , Β1.2 – Β2.1 , Β2.2 ) και στη σύνταξη τους για το φορολογικό έτος 2023 , με παραδείγματα και εφαρμογές.

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.