ΦΠΑ Φορολογικός έλεγχος Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – αποκτήσεις – Οι τελευταίες εξελίξεις

Ημερομηνία Έναρξης
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024
Διάρκεια
4 hours
Κόστος
70 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Κορρές Λεωνίδας | Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης και Φορολογικός Σύμβουλος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α. και Διεθνούς Φορολογίας. Πιστοποιημένος στα αντικείμενα αυτά (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προσκεκλημένος ομιλητής και είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έχει αποφοιτήσει μετά επαίνου από το πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου International M.B.A. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στην κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί νομοθεσία της Ένωσης και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να τον εφαρμόζουν με εναρμονισμένο τρόπο.

Το webinar έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις πωλήσεις/αγορές των ελληνικών επιχειρήσεων από/προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.

            ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 •  Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBINAR

 • Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 | 17:00 – 21:00

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα
 • Συνολική διάρκεια: 4 ώρες

 

            ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 •  Τι θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πωλήσεις αγαθών σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ άλλων κρατών μελών (ενδοκοινοτικές παραδόσεις)
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ από το ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για την χορήγηση της απαλλαγής.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την απόδειξη της μεταφοράς των αγαθών στο άλλο κράτος μέλος. Δυσχέρειες στην πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων όταν την μεταφορά των αγαθών την αναλαμβάνει ο πελάτης.
 • Πωλήσεις αγαθών μέσω E-SHOP σε ΙΔΙΩΤΕΣ άλλων κρατών μελών (ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις)
 • Πότε οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών φορολογούνται στην Ελλάδα και πότε απαλλάσσονται από τον φόρο.
 • ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ αγαθών από άλλα κράτη – μέλη από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο ΦΠΑ (ενδοκοινοτική απόκτηση)
 • Πότε κατά ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ η απόκτηση αγαθών από άλλα κράτη μέλη δεν θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση για τις επιχειρήσεις ή για τα νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο ΦΠΑ (γιατροί, εκπαιδευτήρια, ασφαλιστές, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ.)
 • Πότε θεωρείται η μεταφορά αγαθών σε ένα άλλο κράτος μέλος ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών
 • Οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα (CALL-OFF STOCK)
 • Πότε θεωρείται η μεταφορά αγαθών από ένα άλλο κράτος μέλος ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
 • Οι αλυσιδωτές συναλλαγές (ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, πολυγωνικές κ.λπ.)
 • Κανόνας ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των τριγωνικών συναλλαγών
 • ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ απόδοσης του ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
 • Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) – Παραδείγματα δήλωσης των ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων
 • Έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Φ4 & Φ5) – Παραδείγματα δήλωσης των ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων

 

 

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.