Τεχνική & Διαδικασίες Εξαγωγών – Εισαγωγών | Διακανονισμοί Πληρωμής & Εξασφαλίσεις

INCOTERMS 2020 • Ενέγγυες Πιστώσεις (Documentary Credits) • Αξίες με Έγγραφα (Documentary Collections) • Bank Payment Obligation (BPO)

Ημερομηνία Έναρξης
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024
Διάρκεια
13.5 hours
Κόστος
370 €
Εξέταση - Πιστοποίηση

Εισηγητής: 

 

Ζερίτης Γιώργος | BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS – CGMCA International Scale-up Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer.

Περιγραφή / Στόχος

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα σας εισάγει στην ειδική Ορολογία και τις σύγχρονες πρακτικές στις Διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές. Αναδεικνύει τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις Διεθνείς αγοραπωλησίες, τη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ρίσκου κατά τη διεκπεραίωση των εμπορικών συμβολαίων, τη διακίνηση των εμπορευμάτων και την πληρωμή της αξίας τους. Θα σας βοηθήσει ουσιαστικά να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξυπηρετήσετε με ασφάλεια τις ανάγκες της επιχείρησής σας

 • Μάθετε τι ισχύει σχετικά με τους επικαιροποιημένους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους INCOTERMS ® 2020 και αποφύγετε λάθη που κοστίζουν και παρεξηγήσεις με ξένους πελάτες και προμηθευτές
 • Επιλέξτε τον Τρόπο Πληρωμής που ταιριάζει στις ανάγκες και τις συνεργασίες σας. Γνωρίστε το μηχανισμό, την ορολογία και τα μυστικά της Ενέγγυας Πίστωσης (LC) και της Bank Payment Obligation (BPO)

Εξοικειωθείτε με τον τρόπο που εμπλέκονται οι Τράπεζες στις Διεθνείς συναλλαγές και επωφεληθείτε από σύγχρονα Trade Finance εργαλεία χρηματοδότησης και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, νέους επιστήμονες και συμβούλους που θέλουν να εξειδικευθούν στο διεθνές εμπόριο και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε σημαντικά ζητήματα των Διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών.

 

Περιεχόμενα

Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων – INCOTERMS 2020

 • Οι επικαιροποιημένοι εμπορικοί Όροι INCOTERMS ® 2020
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους INCOTERMS ® 2010, με ποια ζητήματα Δεν ασχολούνται
 • Πως ενσωματώνονται στις Τιμές Διεθνούς πώλησης
 • Πως πρέπει να χρησιμοποιούνται, ο ρόλος της Σύμβασης Πώλησης
 • Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Παράδοση και τον Εκτελωνισμό των εμπορευμάτων
 • Σε ποιο Σημείο του ταξιδιού ο Κίνδυνος Απώλειας ή Ζημιάς των εμπορευμάτων περνά από τον Πωλητή στον Αγοραστή
 • Ζητήματα Κυριότητας και διαχείρισης Κινδύνων κατά την μεταφορά
 • Ασφαλίσιμο Συμφέρον, Ρήτρες Ασφάλισης Θαλάσσιου Φορτίου
 • Αξιολόγηση Καταλληλότητας των Όρων ανάλογα με τον τύπο του Φορτίου και το Μέσο μεταφοράς. Παρανοήσεις, «γκρίζες ζώνες» και σημεία που θέλουν προσοχή κατά την επιλογή τους
 • Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόηση των Όρων

 

Τρόποι Διακανονισμού των Διεθνών Αγοραπωλησιών

 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και Πως αντιμετωπίζονται
 • Αξιολόγηση των Μεθόδων Πληρωμής ως προς το Κόστος και τη Διασφάλιση Πληρωμής
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων – Documentary Collections
 • Σε τι Αποσκοπούν, Κίνδυνοι για τους Συμβαλλόμενους, Τρόποι Κάλυψης
 • Διαχείριση του Εγγράφου της Θαλάσσιας Φορτωτικής (Bill of Lading)
 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection). Είδη Εγγράφων & «Αξιών»
 • Προβλέψεις των URC 522 για την Διαχείριση των Εγγράφων από τις Τράπεζες
 • Διαθεσιμότητα Εγγράφων, Τύποι «Αποδοχής», Χρήση Αξιογράφων
 • Το χρηματοοικονομικό «εργαλείο» της Ενέγγυας Πίστωσης – Documentary Credit
 • Ο «κύκλος» της Πίστωσης και οι θεμελιώδεις Αρχές που την διέπουν
 • Πλεονεκτήματα, Δεσμεύσεις & Κίνδυνοι για τα Συναλλασσόμενα Μέρη
 • Πως συγκρίνεται με την Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή (Bank Guarantee)
 • Ποιες Τράπεζες εμπλέκονται και ο Ρόλος της κάθε μιας στις Συναλλαγές
 • Τύποι Πιστώσεων. Ορολογία & Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
 • Standby Letter of Credit (SLOC). Τι είναι και σε διαφέρει από την Ενέγγυο Πίστωση
 • Προβλέψεις των Κανόνων UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments), Ανοχών (Tolerances) και τον έλεγχο των Εγγράφων
 • Bank Payment Obligation (ΒΡΟ). Ο νέος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
 • Σε τι αποσκοπεί, ποια Οφέλη προσφέρει, πως συγκρίνεται με την Ενέγγυο Πίστωση
 • «Όροι Κλειδιά» & Μηχανισμός Λειτουργίας. Οι Ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών
 • Προβλέψεις των Κανόνων URBPO 750 για το ρόλο των Τραπεζών, περιπτώσεις Τροποποιήσεων, Ανωτέρας Βίας. Πότε οριστικοποιείται η Υποχρέωση Πληρωμής
 • Διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων – Open Account Sales. Ασφάλεια & Ρευστότητα

Δήλωσε Συμμετοχή

Προέκυψε κάποιο σφάλμα

Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Επιτυχής Εγγραφή

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.